Mijn Inkomen

Algemeen

Krijgt u een uitkering en/of minimaregeling van de gemeente Venlo? Dan kunt u met 'Mijn Inkomen' gegevens over uw uitkering zelf online bekijken en uw contactgegevens aanvullen.

Uw gegevens

‘Mijn Inkomen’ is een website van de gemeente Venlo voor mensen met een uitkering en/of minimaregeling. Hier kunt u het volgende doen:

  • Contactgegevens van uw persoonlijke coach opzoeken
  • Persoonlijke gegevens inzien en contactgegevens aanvullen
  • Jaaropgaven en uitkeringsspecificaties inzien
  • Uw opgebouwde vakantiegeld bekijken
  • Stortingen bekijken
  • Schuld (openstaande vorderingen) rondom uw uitkering bekijken
  • Uw gegevens tot vijf jaar terug bekijken

Hoe het werkt

Hoe 'Mijn Inkomen' werkt leest u in de handleiding (PDF, 646 kB).

Inloggen met DigiD

Om uw gegevens te bekijken, logt u altijd in met DigiD. Als u nog geen DigiD heeft kunt u die aanvragen. Kijk voor uitleg en voor het aanvragen van DigiD op www.digid.nl.  

Wat ziet u na het inloggen?

Mijn Inkomen

Als u bent ingelogd komt u op de startpagina van 'Mijn Inkomen'. Hier vindt u uw eigen gegevens, kunt u uw jaaropgaven en uitkeringsspecificaties inzien en de laatste stortingen, uw opgebouwde vakantiegeld en mogelijke schulden bekijken.
Op deze pagina kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen, zoals telefoonnummer(s) en e-mailadres. De gegevens uit de BRP (Basisregistratie Personen), die al bij ons bekend zijn, zijn al ingevuld.

Jaaropgave en uitkeringsspecificatie inzien

Om uw jaaropgave of uitkeringsspecificatie in te zien selecteert u het jaar en/of de maand van het document dat u wilt zien. Klik op ‘Bekijken’. Het geselecteerde document opent in PDF. Deze kunt u opslaan op uw eigen computer, voor uw eigen administratie.

Betalingen uitkering

Hier ziet u de laatste stortingen die de gemeente Venlo aan u heeft gedaan. Denk aan uw uitkering, bijzondere bijstand en eventuele voorschotten. Ook ziet u wanneer er welk bedrag, op welk rekeningnummer is gestort. Betalen we uw uitkering gesplitst? Dan ziet u de verschillende rekeningnummers en de bijbehorende bedragen.

Vakantiegeld

Hier ziet u hoeveel vakantiegeld u over een bepaalde periode hebt opgebouwd. Ook ziet u voor hoeveel personen het saldo geldt. Vakantiegeld maken we altijd in juni over, of als de uitkering stopt.

Schulden

Hebt u een schuld bij de gemeente die te maken heeft met ‘Werk & Inkomen’? U moet bijvoorbeeld (een deel van) de uitkering terugbetalen of hebt een lening. Dan ziet u hier de totaalschuld. Bij de details ziet u hoe die is opgebouwd.

Betaaldatums uitkering

Na afloop van een maand berekenen we hoe hoog uw uitkering voor die maand is.

Wanneer staat het geld op de rekening

Wij betalen uw uitkering rond de 14e van de maand. Dit betekent dat uw uitkering over bijvoorbeeld de maand maart, rond 14 april op uw rekening staat bijgeboekt. U krijgt het geld uitgekeerd op de door u opgegeven bankrekening. Het kan per per bank verschillen hoe snel het geld precies op uw rekening staat. 

Opgebouwd vakantiegeld ontvangt u rond 14 juni of als de uitkering stopt.

Veelgestelde vragen

Antwoord op veelgestelde vragen

Ja. Als uw uitkering verandert, krijgt u uw uitkeringsspecificatie ook nog per post. 'Mijn Inkomen' is een extra service aan u. Zo hebt u 24 uur per dag en 7 dagen in de week toegang tot uw gegevens.

U kunt uw gegevens tot vijf jaar terug bekijken in 'Mijn Inkomen'.

Wilt u dat uw bewindvoerder toegang krijgt tot uw account op Mijn Inkomen? Dan kunt u uw bewindvoerder machtigen. U vraagt een machtiging aan via machtigen.digid.nl. Als uw bewindvoerder gemachtigd is kan hij/zij uw specificaties en stortingen bekijken.

Het kan zijn dat in 'Mijn Inkomen' staat dat er een storting is gedaan en dat u deze nog niet hebt ontvangen op uw bankrekening. Soms heeft een bank 2 werkdagen nodig om uw uitkering/vakantiegeld van de gemeente bij te schrijven op uw rekening. Betalen we uw bijstandsuitkering via een andere manier aan u? Zoals bij budgetbeheer of bewindvoering? Dan kan het enkele dagen langer duren voordat het geld op uw bankrekening staat. Neem voor vragen contact op met degene die de bijstandsuitkering aan u betaalt.

Het kan zijn dat u een verouderde browser gebruikt. Mijn inkomen kunt u het best bekijken in de nieuwste versie van Firefox, Google Chrome en Safari. 

Ja. 'Mijn Inkomen' kunt u ook gebruiken op uw smartphone of tablet. Ook dan logt u in met uw DigiD.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw rechtmatigheidscoach of bel 14 077. Neem altijd uw DigiD mee als u een afspraak heeft met uw rechtmatigheidscoach.

Geef uw mening