Nieuw raadsinformatiesysteem

Vanaf april 2022 vindt u alle raadsinformatie met betrekking tot de vergaderingen van de raad in het nieuwe raadsinformatiesysteem Gemeente Oplossingen (GO). Op deze website worden alle relevante vergaderstukken gepubliceerd. Daarnaast kunt u hier de dagmail lezen.

U vindt GO via gemeenteraad.venlo.nl.

De raadsinformatie van vóór april 2022 vindt u via venlo.bestuurlijkeinformatie.nl (iBabs).

De uitzendingen van vergaderingen (live en archief) zijn voorlopig nog te vinden op https://venlo.raadsinformatie.nl.

De gemeente Venlo deelt haar raadsinformatie zo transparant en toegankelijk mogelijk. Mede om dit doel te bereiken is gekozen voor een nieuwe website voor publicatie van raadsinformatie. Gedurende de komende maanden zullen steeds meer functionaliteiten beschikbaar komen in het nieuwe ris, zoals het monitoren van stemgedrag van de raadsleden, het bekijken van de live-uitzendingen en het volgen van themadossiers.