Nieuw raadsinformatiesysteem

Vanaf april 2022 vindt u alle raadsinformatie met betrekking tot de vergaderingen van de raad in het nieuwe raadsinformatiesysteem Gemeente Oplossingen (GO). Op deze website publiceren we alle relevante vergaderstukken. Daarnaast kunt u hier de dagmail lezen.

U vindt GO via gemeenteraad.venlo.nl.

De raadsinformatie van vóór april 2022 vindt u via venlo.bestuurlijkeinformatie.nl (iBabs).

De uitzendingen van vergaderingen (live en archief) zijn voorlopig nog te vinden op venlo.raadsinformatie.nl.

De gemeente Venlo deelt haar raadsinformatie zo transparant en toegankelijk mogelijk. Mede om dit doel te bereiken is gekozen voor een nieuwe website voor publicatie van raadsinformatie. Gedurende de komende maanden komen steeds meer functionaliteiten beschikbaar in het nieuwe ris, zoals het monitoren van stemgedrag van de raadsleden, het bekijken van de live-uitzendingen en het volgen van themadossiers.