Nieuwe rioolaansluiting

Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Wat u moet weten

  • De gemeente legt een riool tot de grens van uw terrein. Wij doen dit in overleg.
  • U kunt de rioolaansluiting op uw eigen terrein het beste (laten) aanleggen als de gemeente klaar is met de werkzaamheden. Dan weet u dat de aansluiting klopt.
  • Als het nieuwbouw betreft, mag u via het riool geen hemelwater afvoeren. U moet dit op het eigen terrein opvangen en infiltreren. Kijk in de 'beslisboom afkoppeling riool' onder 'bijlage' op deze pagina voor de voorwaarden. Neem contact op met de gemeente als dat op uw terrein niet mogelijk is.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de werkzaamheden die nodig zijn. De aanleg van een eerste buisleiding kost €1400,- als de aansluiting voldoet aan de volgende voorwaarden.

De aansluiting:

  • sluit onder vrijverval aan op een gemengd, gescheiden of verbeterd gescheiden rioolstelsel van de gemeente Venlo
  • wordt aangebracht in één sleuf, middels open sleuf techniek
  • is maximaal 10 strekkende meter lang is
  • hoeft niet aangesloten te worden op riolering die meer dan 3 meter onder maaiveld ligt
  • leidt niet tot verkeersomleidingen bij de aanleg
  • heeft een diameter kleiner of gelijk aan Ø160mm

Als de aansluiting niet volledig voldoet aan deze voorwaarden dan geldt een ander tarief. Dit tarief is vastgesteld op basis van de opgestelde begroting. De werkzaamheden starten pas nadat u schriftelijk aangeeft akkoord te gaan met het tarief van de heffing.