Onderwijs

Algemeen

Oekraïense kinderen en jongeren hebben recht en plicht op onderwijs. Venlose scholen organiseren passend onderwijs voor Oekraïense kinderen en jongeren. Daarnaast zijn er taallessen voor vluchtelingen.

Voor welke leeftijd

Onderwijs aan Oekraïense kinderen is maatwerk, omdat we aannemen dat Oekraïense jongeren en kinderen naar Oekraïne terugkeren zodra dit mogelijk is. Scholen passen hun lesprogramma hierop aan. 

4 en 5 jaar

Voor deze groep kinderen stellen we in overleg met Venlose kinderopvangorganisaties een aanbod op. Dit bestaat uit spel en ontspanning, maar ook activiteiten om de kinderen klaar te maken voor de basisschool.

Stuur voor meer informatie en aanmelding een mail naar oekraine@venlo.nl. Vermeld onderwijs in het onderwerp. 

6 tot en met 12 jaar

Deze kinderen kunnen terecht in een zogenaamde schakelklas. Een schakelklas is een klas waarin leerlingen van de basisschool extra les krijgen in Nederlandse taal, lezen en uitbreiding van hun woordenschat. Er is veel persoonlijke begeleiding en er is ruimte voor maatwerk.

Op de onderstaande scholen zijn al schakelklassen aanwezig waar ook kinderen uit Oekraïne terecht kunnen: 

Venlo

 • Kleur-Rijk,
 • Taal en Lent
 • De Zuidstroom
 • De Meule

Lomm

 • De Wegwijzer

Blerick

 • De Klingerberg
 • Mikado
 • De Regenboog
 • Natuurlijk
 • Harlekijn

Tegelen

 • De Toermalijn

13 tot en met 17 jaar

De Oekraïense jongeren in deze leeftijdsgroep kunnen terecht in de onderwijsvoorziening die in verbinding staat met de Internationale schakelklas van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) en Valuascollege Venlo.

Locatie: Laaghuissingel 4, ROC Gilde.

Deze jongeren krijgen les in Nederlandse taal, lezen en in uitbreiding van hun woordenschat, verder les in de Engelse taal en wiskunde. Er is ruimte voor digitaal onderwijs dat jongeren kunnen volgen vanuit Oekraïne. In de klas is begeleiding en er is ruimte voor maatwerk. In de middaguren is er een aanvullend programma met de onderdelen: sport, cultuur, kunst en maatschappij.

Onderwijs en aanmelden

Het aanmelden van een kind uit Oekraïne is eenvoudig. Hieronder staat wat u moet doen.

Hoe en waar

Aanmelden 4 en 5-jarigen

Stuur voor meer informatie en aanmelding een mail naar oekraine@venlo.nl. Vermeld onderwijs in het onderwerp. 

Aanmelden 6 tot en met 12-jarigen

Neem contact op met een basisschool met een schakelklas.

Na inschrijving bij de opvanglocatie waar het kind verblijft volgt een doorverwijzing naar een school in de buurt waar een schakelklas is.

Aanmelden 13 tot en met 17-jarigen

Kinderen in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar kunnen zich aanmelden bij het Valuascollege, team Internationale Schakelklas. Aanmelden kan telefonisch bij Eefje Gommans, 077 - 851 25 23 of via mail.

Na inschrijving bij de opvanglocatie waar het kind verblijft volgt een doorverwijzing naar de onderwijsvoorziening voor 13-17 jarigen.

Schoolmateriaal

De scholen voorzien de Oekraïense leerlingen zo goed mogelijk van schoolmaterialen. Via de scholen stelt ook de gemeente Venlo extra schoolmaterialen ter beschikking.

Fietsen en verkeer

Nederland is een echt fietsland. Met name leerlingen in de leeftijd 13-17 jaar gaan met de fiets naar school. Wij organiseren daarom fiets- en verkeerregel trainingen.

Pauze

 • Diverse basisscholen kennen een continue rooster.
 • Het voortgezet onderwijs kent een pauze van 12.00-13.00 uur.
 • De kinderen dienen zelf zorg te dragen voor een lunch (tenzij de desbetreffende school een andere afspraak maakt in het kader van de Gezonde School of andere activiteit).

Nederlands leren

Voor mensen uit Oekraïne biedt Gilde Educatie taallessen aan in de gemeente Venlo. Op die manier leren de vluchtelingen de Nederlandse taal.

De locaties en data van de lessen staan in de Welcome app. Mensen die interesse hebben moeten eerst de app downloaden. In de app staat waar en wanneer de taallessen plaatsvinden. Aanmelden gaat ook via de app. De lessen zijn gratis.