Onderwijs

Algemeen

Oekraïense kinderen en jongeren hebben recht en plicht op onderwijs. Venlose scholen organiseren passend onderwijs voor Oekraïense kinderen en jongeren. Daarnaast zijn er taallessen voor vluchtelingen.

Voor welke leeftijd

Onderwijs aan Oekraïense kinderen is maatwerk. We nemen aan dat Oekraïense jongeren en kinderen naar Oekraïne terugkeren zodra dit mogelijk is. Scholen passen hun lesprogramma hierop aan. Kinderen die naar school gaan kunnen gebruik maken van Stichting Leergeld

4 en 5 jaar

Voor deze groep kinderen maken we in overleg met Venlose kinderopvangorganisaties een aanbod. Dit bestaat uit spel en ontspanning, maar ook activiteiten om de kinderen klaar te maken voor de basisschool.

Stuur voor meer informatie en aanmelding een mail naar oekraine@venlo.nl. Vul onderwijs in als het onderwerp. 

6 tot en met 12 jaar

Deze kinderen kunnen naar een zogenaamde schakelklas. Een schakelklas is een klas waarin leerlingen van de basisschool extra les krijgen in Nederlandse taal, lezen en het uitbreiden van hun woordenschat. Er is veel persoonlijke begeleiding en ruimte voor maatwerk.

Op de onderstaande scholen zijn al schakelklassen waar ook kinderen uit Oekraïne naartoe kunnen: 

Venlo

 • Kleur-Rijk,
 • Taal en Lent
 • De Zuidstroom
 • De Meule

Lomm

 • De Wegwijzer

Blerick

 • De Klingerberg
 • Mikado
 • De Regenboog
 • Natuurlijk
 • Harlekijn

Tegelen

 • De Toermalijn

13 tot en met 17 jaar

De Oekraïense jongeren in deze leeftijdsgroep kunnen naar de onderwijsvoorziening die in verband staat met de Internationale schakelklas van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) en Valuascollege Venlo.

Locatie: Laaghuissingel 4, ROC Gilde.

Deze jongeren krijgen les in Nederlandse taal, lezen en in uitbreiden van hun woordenschat. Verder krijgen ze les in de Engelse taal en wiskunde. Er is ruimte voor online onderwijs dat jongeren kunnen volgen vanuit Oekraïne. In de klas is begeleiding en ruimte voor maatwerk. In de middaguren is er een extra programma met sport, cultuur, kunst en maatschappij.

Onderwijs en aanmelden

Het aanmelden van een kind uit Oekraïne is eenvoudig. Hieronder staat wat u moet doen.

Hoe en waar

Aanmelden 4 en 5-jarigen

Stuur voor meer informatie en het aanmelden een mail naar oekraine@venlo.nl. Vul onderwijs in als het onderwerp.

Aanmelden 6 tot en met 12-jarigen

Neem contact op met een basisschool met een schakelklas.

Na het inschrijven bij de opvanglocatie waar het kind tijdelijk woont, volgt een doorverwijzing naar een school in de buurt waar een schakelklas is.

Aanmelden 13 tot en met 17-jarigen

Kinderen in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar kunnen zich aanmelden bij het Valuascollege, team Internationale Schakelklas. Aanmelden kan via oekraine@venlo.nl.

Na inschrijving bij de opvanglocatie waar het kind tijdelijk woont, volgt een doorverwijzing naar de onderwijsvoorziening voor 13 tot en met 17-jarigen.

Schoolmateriaal

De Oekraïense leerlingen krijgen zoveel mogelijk schoolmaterialen via de scholen. Gemeente Venlo helpt de scholen daarbij.

Fietsen en verkeer

Nederland is een echt fietsland. Vooral leerlingen in de leeftijd van 13 tot 17 jaar gaan met de fiets naar school. Wij organiseren daarom fietstrainingen en lessen over verkeersregels.

Pauze

 • Verschillende basisscholen werken met een continue rooster. Dat betekent dat leerlingen ook op school lunchen.
 • Het voortgezet onderwijs heeft een pauze van 12.00-13.00 uur.
 • De kinderen moeten zelf een lunch meenemen. Dat hoeft niet als de school waar de leerling heengaat een andere afspraak maakt in het kader van de Gezonde School of andere activiteit.

Nederlands leren

Voor mensen uit Oekraïne biedt Gilde Educatie taallessen aan in de gemeente Venlo. Op die manier leren de vluchtelingen de Nederlandse taal.

De locaties en data van de lessen staan in de Welcome app. Mensen die interesse hebben moeten eerst de app downloaden. In de app staat waar en wanneer de taallessen zijn. Aanmelden gaat ook via de app. De lessen zijn gratis.

Meer informatie

 • Meer informatie over inschrijven in de BRP vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 • Iedere dinsdag en donderdag organiseert VluchtelingenWerk een spreekuur voor mensen uit Oekraïne. 
 • Wilt u vluchtelingen onderdak bieden? Op Refugee Home kunt u zich aanmelden als gastgezin.
 • Bent u vluchteling? Op RefugeeHelp vindt u het volledige hulpaanbod.