Ongewenst verhuurgedrag melden

Algemeen

Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten goed verhuren en zich netjes gedragen. Als zij dat niet doen, kunt u dit bij ons melden. Het maakt daarbij niet uit voor hoe lang u huurt, of dat u een internationale medewerker bent, of nog een huurwoning zoekt.

Melden

U doet de melding ongewenst verhuurgedrag bij de gemeente. 

Gaat uw melding over woon-discriminatie? Geef dan uw melding door via discriminatie.nl.

Meteen melden Woon-discriminatie melden

Wie kan melden?

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:  

  • u een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie).
  • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
  • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af. Informatie hierover vindt u op de website van de woningcorporatie.

Wat kunt u melden?

Woon-discriminatie

Een verhuurder mag een huurder niet kiezen op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook.

Intimidatie

Verhuurders en verhuurbemiddelaars mogen niet intimideren. Bijvoorbeeld dreigen met opzeggen van het huurcontract. Of dreigen dat u geen elektriciteit meer krijgt.

3 maanden borg of meer

Per 1 juli 2023 mogen verhuurders maximaal 2 maanden borg vragen. Is het contract voor 1 juli 2023 afgesloten, dan 3 maanden borg.

Geen huurovereenkomst op papier

Een huurcontract moet altijd op papier staan. Op het contract moet een handtekening staan van u en de verhuurder.

Geen informatie over rechten en plichten als huurder

De verhuurder geeft schriftelijke informatie aan de huurder over:

  • Rechten en plichten over huren
  • De hoogte van de waarborgsom
  • Contactgegevens waar de huurder terecht kan met vragen
  • Contactgegevens over het meldpunt van de gemeente waar de woning staat

Te hoge servicekosten

De servicekosten moeten eerlijk zijn. Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten ieder jaar een afrekening van de servicekosten sturen.

Verbod bemiddelingskosten

De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten in rekening brengen.

Extra regels bij arbeidsmigrant

  • Het huurcontract mag niet aan een arbeidscontract vastzitten. Deze verplichting is alleen van toepassing op huurovereenkomsten die worden afgesloten na 1 juli 2023.
  • Rechten en plichten moeten in een taal geschreven zijn die de arbeidsmigrant begrijpt.

Na uw melding

Wij registreren, controleren en beoordelen uw melding zo snel mogelijk. Heeft u anoniem een melding gedaan? Dan krijgt u geen opvolgende informatie na uw melding.

Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Soms moeten we een dossier maken en dat kost tijd. Geef daarom zoveel mogelijk informatie bij uw melding.