Projecten en programma's

Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo

Het project “Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo" rust op twee pijlers.

  1. Het project richt zich op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energie opwekking op bedrijventerreinen.
  2. We passen de bedrijventerreinen aan voor de klimaatverandering. Door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting, kunnen we bedrijventerreinen klimaatbestendig maken.

Het project Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo is mede mogelijk door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Limburg in het kader van OPZuid.

Meer informatie op: duurzamebedrijventerreinen.eu

Trendsportal

Noord-Limburg bereidt zich voor op verkeers- en vervoersvraagstukken van de toekomst. Dat doen 8 gemeenten samen, met elkaar én met professionals en burgers. Het platform Trendsportal haalt nieuwe invalshoeken en ideeën op. Denkt u mee?

Een krachtig samenwerkingsverband voor een gezond Noord-Limburg

Gezondheid is essentieel om lekker te kunnen leven, leren, werken en ondernemen. Daarom maken we van Noord-Limburg de Gezondste Regio van Nederland.

De regio Noord-Limburg, kortweg  ‘rn-l’

De acht Noord-Limburgse gemeenten werken als rn-l samen om hun gezamenlijke ambitie in de praktijk te brengen. Het belangrijkste doel? Van Noord-Limburg de Gezondste Regio maken.

Samenwerken is relevanter dan ooit; geen enkele partij kan haar doelen halen zonder slimme partnerschappen in de huidige netwerksamenleving. De maatschappelijke opgaven zijn groter dan ooit.

De acht Noord-Limburgse gemeenten bundelen al enkele jaren de krachten. Om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de regio.  En het oplossen van maatschappelijke regionale vraagstukken.

Gezondheid op één in Noord-Limburg

In 2020 spraken de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray samen af om gezondheid prominent op de kaart te zetten in Noord-Limburg. Dit hebben de gemeenteraden vastgelegd in de regionale visie.  Gezondheid is wat hen betreft namelijk de belangrijkste voorwaarde om op een prettige manier te kunnen leven, wonen, werken, ontwikkelen en samenwerken.

Samen aan de slag voor de Gezondste Regio

In samenwerking met ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en 280.000 inwoners brengen we een gezonde golf op gang in Noord-Limburg. Samen met onze omgeving werken we aan projecten die zorgen voor meer bewustwording en inspanningen rond gezondheid in de breedste zin van het woord.

Gezondheid verankeren in het dagelijks denken en doen

Onze ambitie is vertaald in zes programma’s. In deze programma’s kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar gezondheid. Ook kijken we op welke manieren projecten en activiteiten binnen de programma´s elkaar kunnen versterken. Het doel van elk programma is om gezondheid te verankeren in het denken en doen van inwoners, ondernemers en organisaties in Noord-Limburg.

rn-l is partner in de Gezondste Regio

Als we kennis, netwerken en middelen aan elkaar verbinden gaan we sneller vooruit. Daarom werken Omgeving, Ondernemers, Onderwijs en Overheid samen in de Gezondste Regio.

De Gezondste Regio is een netwerk van partners en ambassadeurs die gezondheid een warm hart toedragen. Samen zetten zij de gezonde golf in beweging en Noord-Limburg op de kaart.

Op zoek naar meer informatie over de ambitie en projecten van Regio Noord-Limburg én de Gezondste Regio? Of bent u benieuwd naar wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Laat het ons weten.

www.rn-l.nl 
gezondsteregio.nl 

Contactgegevens: 
Brightlands Campus Greenport Venlo 
Campusgebouw Villa Flora, box 162 
Villafloraweg 1, 5928 SZ Venlo 
e-mail : info@rn-l.nl

Dijkversterkingen Venlo

Wonen en werken langs water brengt risico's met zich mee. Daarom werken we samen met het Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en de Provincie aan het versterken en het aanleggen van dijken langs de Maas.

www.waterschaplimburg.nl
077 - 359 64 84 (Christine Jansen)
c.jansen@venlo.nl

Kazernekwartier

Ontwikkeling van en rond het kazerneterrein in Blerick, tegenover de binnenstad van Venlo. Meer weten?

Q4

Ontwikkeling van het noordwestelijk deel van de binnenstad van Venlo.

Uitbreiding vrachtwagenparkeerplaats

De vrachtwagenparkeerplaats aan de James Cookweg breiden we uit met 165 plekken. Dit doet de gemeente samen met een financiële bijdrage van de Provincie Limburg, Europa en Ondernemend Venlo. De uitbreiding is nodig omdat er behoefte is aan extra beveiligde parkeerplaatsen.