Projecten en programma's

Trendsportal

Noord-Limburg bereidt zich voor op verkeers- en vervoersvraagstukken van de toekomst. Dat doen 8 gemeenten samen, met elkaar én met professionals en burgers. Het platform Trendsportal haalt nieuwe invalshoeken en ideeën op. Denkt u mee?


Museum van Bommel van Dam 

Museum van Bommel van Dam is verzelfstandigd en gaat verhuizen. Alle informatie over de verzelfstandiging, de verhuizing en de actuele activiteiten en exposities leest u op de website van het museum.

- Bekijk: website Museum Van Bommel Van Dam
- E-mail: info@vanbommelvandam.nl


Dijkversterkingen Venlo


Wonen en werken langs water brengt risico's met zich mee. Daarom werken we samen met het Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en de Provincie aan het versterken en het aanleggen van dijken langs de Maas.

Bekijk: Website Waterschap Limburg
Bel: 077-3596484 (Christine Jansen)
E-mail: c.jansen@venlo.nl


Kazernekwartier

Ontwikkeling van en rond het kazerneterrein in Blerick, tegenover de binnenstad van Venlo. Meer weten?


Q4

Ontwikkeling van het noordwestelijk deel van de binnenstad van Venlo.


Uitbreiding vrachtwagenparkeerplaats

De vrachtwagenparkeerplaats aan de James Cookweg wordt uitgebreid met 165 plekken. Dit doet de gemeente samen met een financiële bijdrage van de Provincie Limburg, Europa en Ondernemend Venlo. De uitbreiding is nodig omdat er behoefte is aan extra beveiligde parkeerplaatsen.