Projecten en programma's

Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo

Het project “Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo: rust op twee pijlers. Enerzijds richt het project zich op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energie opwekking op bedrijventerreinen. Anderzijds worden de bedrijventerreinen aangepast aan de klimaatverandering. Door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting, kunnen bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gemaakt.
Het project Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Limburg in het kader van OPZuid.

Meer informatie op: https://duurzamebedrijventerreinen.eu

Trendsportal

Noord-Limburg bereidt zich voor op verkeers- en vervoersvraagstukken van de toekomst. Dat doen 8 gemeenten samen, met elkaar én met professionals en burgers. Het platform Trendsportal haalt nieuwe invalshoeken en ideeën op. Denkt u mee?

Regionale samenwerking Gezondste Regio.

De acht gemeenten werken samen aan de gezonde toekomst van Noord-Limburg. Dit zijn de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray.

Eén gezamenlijke ambitie

In 2020 hebben de acht gemeenten afgesproken om brede gezondheid prominent op de kaart te zetten. Gezondheid is namelijk de essentie van ons bestaan en belangrijk voor onze toekomst. Of je nu inwoner, ondernemer, werkgever, docent, student of bezoeker bent. Welzijn en welvaart gaan hand in hand. Het begint met bewustwording. Elke dag maken we kleine en soms grote keuzes die van invloed zijn op onze gezondheid én op onze toekomst. Daarom bundelen overheden, kennisinstellingen, ondernemers en iedereen die gezondheid belangrijk vindt hun krachten. Zij zorgen voor een beweging die zich ontwikkelt en groeit om van Noord-Limburg de Gezondste Regio te maken.

Onze stip aan de horizon

In Noord-Limburg kiezen we bewust en doelgericht voor gezondheid als basis om prettig te kunnen leven, werken, ontwikkelen en samen te werken.

rn–l voor jou

Heb je een project of initiatief dat bijdraagt aan onze ambitie of wil je meer weten over de projecten en de samenwerking? Kijk op www.rn-l.nl of neem contact op via info@rn-l.n

Dijkversterkingen Venlo

Wonen en werken langs water brengt risico's met zich mee. Daarom werken we samen met het Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en de Provincie aan het versterken en het aanleggen van dijken langs de Maas.

www.waterschaplimburg.nl
077-3596484 (Christine Jansen)
c.jansen@venlo.nl

Kazernekwartier

Ontwikkeling van en rond het kazerneterrein in Blerick, tegenover de binnenstad van Venlo. Meer weten?

Q4

Ontwikkeling van het noordwestelijk deel van de binnenstad van Venlo.

Uitbreiding vrachtwagenparkeerplaats

De vrachtwagenparkeerplaats aan de James Cookweg wordt uitgebreid met 165 plekken. Dit doet de gemeente samen met een financiële bijdrage van de Provincie Limburg, Europa en Ondernemend Venlo. De uitbreiding is nodig omdat er behoefte is aan extra beveiligde parkeerplaatsen.