Projecten en programma's

Trendsportal

Noord-Limburg bereidt zich voor op verkeers- en vervoersvraagstukken van de toekomst. Dat doen 8 gemeenten samen, met elkaar én met professionals en burgers. Het platform Trendsportal haalt nieuwe invalshoeken en ideeën op. Denkt u mee?

Regionale samenwerking 

De acht gemeenten in Noord-Limburg werken samen aan de versterking van de brede welvaart in Noord-Limburg. Dit zijn de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray.  In 2020 is de gezamenlijke Regiovisie opgesteld om actuele maatschappelijke vraagstukken regionaal op te pakken. De visie kent één gezamenlijke ambitie: het zijn van de gezondste regio.

Dijkversterkingen Venlo

Wonen en werken langs water brengt risico's met zich mee. Daarom werken we samen met het Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en de Provincie aan het versterken en het aanleggen van dijken langs de Maas.

www.waterschaplimburg.nl
077-3596484 (Christine Jansen)
c.jansen@venlo.nl

Kazernekwartier

Ontwikkeling van en rond het kazerneterrein in Blerick, tegenover de binnenstad van Venlo. Meer weten?

Q4

Ontwikkeling van het noordwestelijk deel van de binnenstad van Venlo.

Uitbreiding vrachtwagenparkeerplaats

De vrachtwagenparkeerplaats aan de James Cookweg wordt uitgebreid met 165 plekken. Dit doet de gemeente samen met een financiële bijdrage van de Provincie Limburg, Europa en Ondernemend Venlo. De uitbreiding is nodig omdat er behoefte is aan extra beveiligde parkeerplaatsen.