Projecten en programma's

Trendsportal

Noord-Limburg bereidt zich voor op verkeers- en vervoersvraagstukken van de toekomst. Dat doen 8 gemeenten samen, met elkaar én met professionals en burgers. Het platform Trendsportal haalt nieuwe invalshoeken en ideeën op. Denkt u mee?


Accommodatiebeleid

Om afspraken over subsidiering en gebruik van gemeenschapsaccommodaties helder en eenduidig vast te leggen, werken we samen met gebruikers en beheerders aan nieuw beleid.


Koploperproject Maas

Het Koploperproject combineert de verbetering van hoogwaterveiligheid met gebiedsontwikkeling rond de Maas. Het project maakt onderdeel uit van het Deltaprogramma Maas.


Kazernekwartier

Ontwikkeling van en rond het kazerneterrein in Blerick, tegenover de binnenstad van Venlo. Meer weten?


Q4

Ontwikkeling van het noordwestelijk deel van de binnenstad van Venlo.


Venlo Greenpark

Vernieuwend bedrijventerrein van ongeveer 45 hectare, direct aan de A73.