Projecten en programma's

Trendsportal

Noord-Limburg bereidt zich voor op verkeers- en vervoersvraagstukken van de toekomst. Dat doen 8 gemeenten samen, met elkaar én met professionals en burgers. Het platform Trendsportal haalt nieuwe invalshoeken en ideeën op. Denkt u mee?


Accommodatiebeleid

Om afspraken over subsidiering en gebruik van gemeenschapsaccommodaties helder en eenduidig vast te leggen, werken we samen met gebruikers en beheerders aan nieuw beleid.


Meer Maas Meer Venlo
 

Om nu en in de toekomst droge voeten te houden, gaat de regio Venlo zich de komende jaren beter beschermen tegen hoogwater. In het gebied langs de westoever van de industriehaven bij Groot-Boller tot de A67 en het gebied langs de oostoever vanaf hotel-restaurant Valuas tot Lomm doen we dat door dijken te verhogen of aan te leggen op plekken waar ze nu nog niet liggen.

Op andere plekken geven we de Maas juist meer ruimte door dijken te verleggen. De beschermingsmaatregelen in de Venlose Maasvallei bieden kansen voor de stad op het gebied van logistiek, industrie, recreatie en toerisme. Onder het motto ‘leven met de Maas’ streven we ernaar de rivier en de regio maximaal van elkaar te laten profiteren.


Dijkversterkingen Venlo


Wonen en werken langs water brengt risico's met zich mee. Daarom werken we samen met het Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en de Provincie aan het versterken en het aanleggen van dijken langs de Maas.

Bekijk: Website Waterschap Limburg
Bel: 077-3596484 (Christine Jansen)
E-mail: c.jansen@venlo.nl


Kazernekwartier

Ontwikkeling van en rond het kazerneterrein in Blerick, tegenover de binnenstad van Venlo. Meer weten?


Q4

Ontwikkeling van het noordwestelijk deel van de binnenstad van Venlo.


Venlo Greenpark

Vernieuwend bedrijventerrein van ongeveer 45 hectare, direct aan de A73.