Regeling voor bezoekers

Is uw bedrijf gevestigd binnen het gebied betaald parkeren, het gesloten gebied of in een blauwe zone? Uw bezoek kan gebruik maken van de bezoekers parkeerregeling. Op basis van het kenteken krijgt uw bezoek rechten om te parkeren.

Bedrijven gebied Centrum gesloten, Q4 gesloten, Centrum of Schil

 Wat moet u weten?

 • Om voor de bezoekersregeling in aanmerking te komen moet u uw bedrijf in het gebied Centrum Gesloten, Q4 gesloten, Centrum of Schil zijn gevestigd.
 • Er is maximaal één bezoekersregeling per adres mogelijk.
 • In het kostenoverzicht ziet u waar uw bezoek met de regeling mag parkeren.
 • Met de bezoekersregeling betaalt u alleen gedurende de venstertijden betaaldparkeren.

Venstertijden betaald parkeren

Weekdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  Zaterdag Zondag
Venstertijd 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 21.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 12.00 - 18.00

Hoe aanvragen?

 • U vraagt online een inlogcode aan voor uw bedrijf.
 • Met uw inlogcode vraagt via de digitale parkeerbalie een parkeervergunning aan.
 • U kunt de parkeervergunning ook aanvragen in het stadskantoor. Bel voor een afspraak met 14077.

Hoe gebruiken?

 • Na het aanvragen van de regeling ontvangt u een gebruikersnaam en pincode.
 • Aan- en afmelden van bezoek en opwaarderen doet u online 
 • Om van de regeling gebruik te kunnen maken, koopt u eerst parkeeruren in. Betaling gaat via IDeal.
 • Als het saldo van de parkeeruren voldoende is opgewaardeerd kunt u er daadwerkelijk gebruik van maken. Dit doet u door het kenteken van het te parkeren voertuig online aan- en af te melden.
 • Het is mogelijk meerdere voertuigen gelijktijdig aan te melden.

Waar parkeren?

De gemeente is opgedeeld in gebieden. Op de overzichtskaart ziet u welk gebied voor u van toepassing is.

Kosten

Bezoekersparkeerregelingen betaaldparkeren 

Waar woont u Bezoekersparkeerregeling Uurtarief
2021
Maximum parkeeruren Waar parkeren Uitwijken naar
Centrum Bezoekersparkeerregeling bedrijf centrum

€ 1,30

200

Centrum en Rosarium

Schil
Centrum gesloten Bezoekersparkeerregeling bedrijf centrum

€ 1,30

200

Centrum en Rosarium

Schil
Q4 gesloten

Bezoekersparkeerregeling bedrijf centrum

€ 1,30

200 Centrum en Rosarium

Schil

Schil Bezoekersparkeerregeling bedrijf schil € 1,15 200 Schil Blauwe zone

Toelichting

 • Aanvragen van de bezoekersparkeerregeling is gratis.
 • Zodra u niet meer ingeschreven staat op het vergunningadres, heeft u geen recht meer op de bezoekersparkeerregeling en wordt het gebruik ervan geblokkeerd.
 • Na opzegging of blokkeren van de parkeerregeling worden de kosten van het restant aan parkeeruren terugbetaald.

Bedrijven blauwe zone

Wat moet u weten?

 • Om voor de bezoekersregeling in aanmerking te komen moet uw bedrijf in de blauwe zone ingeschreven staan.
 • Er is maximaal één bezoekersregeling per adres mogelijk.
 • Met de regeling heeft u 100 dagen parkeertijd voor uw bezoek. Wanneer u deze 100 dagen allemaal hebt gebruikt kunt nog een keer 100 dagen extra opwaarderen.
 • In het kostenoverzicht kunt u zien waar u met uw vergunning mag parkeren.
 • U gebruikt de regeling als uw bezoek langer wil parkeren dan maximaal is toegestaan met de parkeerschijf.
 • Buiten de venstertijden van de blauwe zones heeft u geen parkeerschijf of bezoekersregeling nodig.

Maximale parkeertijd blauwe zones met parkeerschijf 

Blauwe zone Maximale parkeertijd
Blerick 2 uur
Tegelen 3 uur
Venlo 2 uur

Tijdsvenster met maximale parkeertijden blauwe zones 

Zone Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  Zaterdag Zondag
Blerick 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 20.00 08.00 - 18.00  
Tegelen 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 21.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00  
Venlo 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 12.00 - 18.00

Hoe aanvragen?

 • U vraagt online een inlogcode aan voor uw bedrijf.
 • Met uw inlogcode vraagt via de digitale parkeerbalie een parkeervergunning aan.
 • Keuze 'Bezoekersparkeerontheffing blauwe zone met voertuig'.
  Wanneer u ook over een voertuig beschikt dient u daarvoor eerst een jaarontheffing aan te vragen. Na het afsluiten van een jaarontheffing komt u in aanmerking voor de  'Bezoekersparkeerontheffing blauwe zone met voertuig' waarbij u geen extra legeskosten hoeft te betalen.
 • Als bedrijf zonder voertuig kunt u alleen de 'Bezoekersparkeerontheffing bedrijf zonder voertuig' aanvragen.
 • U kunt de parkeervergunning ook aanvragen in het stadskantoor. Bel voor een afspraak met 14077.

Hoe gebruiken?

 • Na het aanvragen van de regeling ontvangt u u een gebruikersnaam en pincode om het  gebruik te kunnen maken van de digitale bezoekersregeling.
 • U ontvangt daarmee een saldo van 100 parkeerdagen.
 • U activeert de bezoekersregeling online door het kenteken van uw bezoek telkens voor een dag aan te melden.
 • Aanmelden van meerdere voertuigen op een dag is mogelijk.
 • Na het aanmelden van elk kenteken wordt er een kalenderdag van uw tegoed afgeschreven.
 • Wanneer u 100 parkeerdagen heeft verbruikt, kunt nog 100 parkeerdagen extra bijkopen. Dit doet u middels de optie opwaarderen. De betaling gaat via IDeal.

Kosten

Bezoekersparkeerregelingen blauwe zones 2021

Waar woont u Bezoekersparkeerregeling Legeskosten
100 parkeerdagen
Legeskosten
100 extra parkeerdagen
Waar parkeren
Blauwe zone Blerick Bezoekersparkeerontheffing
bedrijf
€ 26,- € 26,- Blauwe zone Blerick
Blauwe zone Tegelen Bezoekersparkeerontheffing
bedrijf
€ 26,- € 26,- Blauwe zone Tegelen
Blauwe zone Venlo Bezoekersparkeerontheffing
bedrijf
€ 26,- € 26,- Blauwe zone Venlo

Toelichting

 • Genoemde prijzen zijn legeskosten. Restitutie van legeskosten is niet mogelijk.
 • De bewoners die al in het bezit zijn van een jaarontheffing voor een voertuig betalen voor de bezoekersontheffing geen extra legeskosten.
 • Zodra u niet meer ingeschreven staat op het vergunningadres, heeft u geen recht meer op uw vergunning en wordt deze ingetrokken.