Register kinderopvang

Algemeen

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet u dit melden. Dit doet u ook als er iets verandert. U regelt het via de gemeente met één van de formulieren van de Rijksoverheid.

Wat u moet weten

Het volledig ingevulde aanvraag- of wijzigingsformulier en de bijlagen stuurt u naar:

Gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Wat gebeurt er met uw aanvraag

De GGD Limburg-Noord controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval, dan registreert de gemeente uw organisatie in het LRK.

Maatregelen

Als uw kinderopvang niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan de gemeente maatregelen nemen. U krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om fouten en gebreken te herstellen, maar u kunt ook een boete krijgen. In het uiterste geval sluit de gemeente uw kinderopvang.

De gemeente baseert haar maatregelen onder andere op:

Kosten

U betaalt kosten voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor de exploitatie van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau. Ook voor een nieuwe aanvraag voor het bieden van gastouderopvang betaalt u kosten.

Soort opvang Kosten 
Kinderopvang en buitenschoolse opvang € 1.832,79
Gastouderbureau € 1.603,69
Gastouderopvang (volledige inspectie door GGD) € 572,75
Gastouderopvang (verkorte inspectie door GGD) € 458,20