Register kinderopvang

Algemeen

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet u dit melden. Dit doet u ook als er iets verandert. U regelt het via de gemeente met één van de formulieren van de Rijksoverheid.

Wat u moet weten

Het ingevulde aanvraag- of wijzigingsformulier en de bijlagen stuurt u naar:

Gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Wat gebeurt er met uw aanvraag

De GGD Limburg-Noord controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval, dan zet de gemeente uw organisatie in het LRK.

Maatregelen

Als uw kinderopvang niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan de gemeente maatregelen nemen. U krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om fouten en problemen te herstellen. Maar u kunt ook een boete krijgen. Als de problemen te groot zijn, sluit de gemeente uw kinderopvang.

De gemeente doet dit op basis van onder andere:

Kosten

U betaalt kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de exploitatie van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau. Ook voor een aanvraag voor het bieden van gastouderopvang betaalt u kosten.

Soort opvangKosten 
Kinderopvang en buitenschoolse opvang€ 2.052,92
Gastouderbureau€ 1.772.68
Gastouderopvang (volledige inspectie door GGD)€ 633,10
Gastouderopvang (verkorte inspectie door GGD)€ 506,48