Rekenkamerbrief aandachtspunten gemeentelijke financiën

De Rekenkamer Venlo wil het moment van de gemeenteraadsverkiezingen aangrijpen om een aantal opmerkingen te plaatsen bij de meerjarenbegroting 2022-2025. Doel van die opmerkingen is om de begroting in een wat breder perspectief te plaatsen en risico’s te benoemen, ten behoeve van de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie en de behandeling van de kadernota en begroting voor 2023 en verder.

Ga naar de Rekenkamerbrief raad aandachtspunten financiën