Sociale basis: subsidie

Een vrijwilligersorganisatie die activiteiten aanbiedt die de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners vergroot, kan een subsidie aanvragen. U kunt een structurele subsidie aanvragen als u jaarlijks terugkerende activiteiten aanbiedt, en / of een eenmalige subsidie voor een nieuw, innovatief concept. De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt, moet aansluiten bij een behoefte in de samenleving. Ook moet u samenwerken met andere organisaties.

Soorten subsidie

In de subsidieregel Sociale Basis kennen we drie verschillende subsidies.

 • Structurele subsidie tot € 35.000,-
  Een bijdrage in de exploitatie van een bestaande organisatie. Deze subsidie kan worden aangevraagd voor maximaal 4 jaar.
 • Structurele subsidie boven € 35.000,-
  Een bijdrage in de exploitatie van een bestaande organisatie
 • Innovatieve subsidie
  Een bijdrage voor nieuwe en innovatieve concepten die iets toevoegen aan het bestaande aanbod voor de doelgroep en tegemoetkomen aan een vraag. U kunt deze subside apart aanvragen naast een structurele subsidie.

Meer informatie leest u in de subsidieregel Sociale basis en de Algemene subsidieverordening.

Aanvragen structurele subsidie

 • U moet de subsidie online aanvragen.
 • Subsidieaanvragen (structureel én innovatief) moeten vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn ingediend.
 • Bij het beoordelen van uw aanvraag, houden wij ook rekening met het eigen vermogen van uw organisatie. U moet daarom een scan van uw meest recente jaarrekening toevoegen bij uw aanvraag.
 • De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt moeten aansluiten bij de speerpunten die zijn vastgelegd in ‘Sociale Basis in Venlo: inwoners aan zet en algemene voorzieningen’ 1999-2020
 • Structurele subsidie tot € 35.000,- kunt u ook meerjarig aanvragen. U moet aantonen dat de activiteiten toekomstbestendig zijn en meerjarig op dezelfde wijze aangeboden kunnen worden. 
  Bij een meerjarige aanvraag moet u een meerjarenplan en een meerjarenbegroting toevoegen bij uw aanvraag.

Vragen

In het formulier vragen we van u:

 • Een korte omschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie vraagt
 • Hoeveel activiteiten u per jaar organiseert
 • Of uw aanpak verandert in het komende jaar en als dat zo is, of u dat kan toelichten
 • Hoeveel mensen er naar verwachting deelnemen aan uw activiteit
 • Hoeveel vrijwilligers helpen bij uw activiteit(en)
 • Een beschrijving van uw doelgroep
 • De resultaten die u heeft bereikt in het lopende jaar

Bijlagen:

 • Licht uw aanvraag toe in een vragenlijst. Gebruik hiervoor het format dat u heeft ontvangen per mail. Als u dit format niet (meer) heeft, kunt u het opnieuw aanvragen via e-mailadres m.vandenakker@venlo.nl
 • begroting (meerjarenbegroting als u een aanvraag doet voor een meerjarige subsidie)
 • Activiteitenplan
 • Jaarrekening
 • Plan en planning bestemmingsreserve (indien van toepassing)

Aanvragen innovatie-subsidie

 • U moet de subsidie online aanvragen.
 • Subsidieaanvragen (structureel én innovatief) moeten vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn ingediend.
 • Bij het beoordelen van uw aanvraag, houden wij ook rekening met het eigen vermogen van uw organisatie. U moet daarom een scan van uw meest recente jaarrekening toevoegen bij uw aanvraag.
 • De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt moeten aansluiten bij de speerpunten die zijn vastgelegd in ‘Sociale Basis in Venlo: inwoners aan zet en algemene voorzieningen’ 1999-2020

De innovatieve subsidie is bedoeld voor vernieuwende concepten. Het innovatieve concept dient iets beduidend nieuws toe te voegen aan het reeds bestaande aanbod voor de doelgroep en tegenmoet te komen aan een vraag c.q. behoefte die aantoonbaar bij de doelgroep leeft.

Vragen

In het formulier vragen we van u:

 • Een korte omschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie vraagt.
 • Hoeveel activiteiten u per jaar organiseert.
 • Hoeveel mensen er naar verwachting deelnemen aan uw activiteit.
 • Hoeveel vrijwilligers helpen bij uw activiteit.
 • Met welke netwerkpartners u samenwerkt.

Bijlagen:

 • Licht uw aanvraag toe in een vragenlijst. Gebruik hiervoor het format dat u heeft ontvangen per mail. Als u dit format niet (meer) heeft, kunt u het opnieuw aanvragen via e-mailadres m.vandenakker@venlo.nl
 • begroting
 • Activiteitenplan
 • Jaarrekening
 • Plan en planning bestemmingsreserve (indien van toepassing)