Sport: subsidie

Als sportvereniging of -stichting heeft u de mogelijkheid verschillende subsidies aan te vragen. Naast de startsubsidie heeft u voor activiteiten of projecten mogelijk recht op een stimuleringssubsidie of innovatiesubsidie. U moet de subsidie voor het jaar 2021 aanvragen voor 1 oktober 2020.

Soorten subsidie

Alle subsidies zijn bestemd voor vrijwilligersorganisaties (vereniging of stichting) gevestigd in de gemeente Venlo die door het aanbieden van sportactiviteiten en projecten een substantiële bijdrage leveren aan de ambities uit de Venlo.fit Sportvisie 2030.  

 • Startsubsidie:
  Een bijdrage in het basisbudget dat u nodig heeft om zelfstandig te bestaan als sportieve organisatie in de gemeente.
 • Stimuleringssubsidie:
  Een stimuleringsbudget voor activiteiten of projecten die aansluiten bij één of meerdere pijlers uit de Venlo.fit Sportvisie 2030.
 • Innovatiesubsidie:
  Een subsidie voor vernieuwing binnen de organisatie bij het organiseren van activiteiten of het runnen van een toekomstbestendige organisatie. 

Voorwaarden en eisen zijn vastgelegd in de Subsidieregel sport

Aanvragen

 • U moet de subsidie online aanvragen. In het online formulier moet u altijd een toekomstvisie geven aan de hand van een aantal vragen.
 • Bij het beoordelen van uw aanvraag, houden wij ook rekening met het eigen vermogen van uw organisatie. U moet daarom een scan van uw meest recente jaarrekening toevoegen bij de aanvraag, Als er sprake is van een bestemmingsreserve, moet u daarvoor ook het plan toevoegen.
 • U moet altijd een begroting en een activiteitenplan toevoegen.
 • Voorwaarde startsubsidie: De organisatie heeft  minimaal 40 contributie-betalende leden of betalende deelnemers. 
 • Voorwaarde  stimuleringssubsidie: 25% van het budget van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, wordt bijgedragen door de organisatie en eventueel andere partijen.

Stimuleringssubsidie

Licht uw aanvraag toe in een bijlage. Gebruik hiervoor het format dat u heeft ontvangen per mail. Als u dit format niet (meer) heeft, kunt u het opnieuw aanvragen via e-mailadres s.vanmaris@venlo.nl

Innovatiesubsidie

Licht uw aanvraag toe in een bijlage. Gebruik hiervoor het format dat u heeft ontvangen per mail. Als u dit format niet (meer) heeft, kunt u het opnieuw aanvragen via e-mailadres s.vanmaris@venlo.n

Venlo.fit Sportvisie 2030

De Venlo.fit Sportvisie 2030 is de basis voor de subsidieregels sport. Deze visie heeft als ambitie zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen en te houden, dat inwoners plezier hebben aan sport en bewegen en dat sport en bewegen een middel is om gezond op te groeien en een gezonde leefstijl te hanteren. Met subsidies willen we activiteiten en projecten stimuleren die bijdragen aan de ambities van de sportvisie.

1. Wij leren bewegen
2. Bij ons beweegt iedereen
3. Sportverenigingen en haar voorzieningen
4. Onze ruimte daagt uit