Staat van Inlichtingen

Algemeen

Voor het opmaken van een verklaring van erfrecht heeft de notaris gegevens nodig uit de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. De notaris verzoekt hiervoor om een Staat van Inlichtingen.

Waarom inlichtingen?

Meestal blijkt uit het testament van de overledene wie de erfgenamen zijn. Als er geen testament is, geldt het wettelijk erfrecht. Is niet duidelijk wie de erfgenamen zijn, dan doet de notaris een aanvraag bij de gemeente voor inlichtingen uit de BRP. Dit betekent dat hij/zij om een opgave van nabestaanden vraagt, dit heet een Staat van Inlichtingen

Hoe werkt het?

Alleen een notaris mag online een verzoek doen voor het opmaken van een Staat van Inlichtingen. De informatie die nodig is om een verklaring van erfrecht op te stellen moet de notaris opvragen in de laatste woongemeente van de overledene. Mocht een persoonskaart zich bij de gemeente Venlo bevinden, dan kan de laatste woongemeente de persoonskaart bij ons opvragen.

Kosten

Onderzoek kost  € 24,35