Subsidie afkoppelen regenwater

U kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Afkoppelen houdt in dat u de afvoer van regenwater naar de riolering verwijdert. Dit regenwater vangt u vervolgens ter plaatse op óf het zakt weg in de bodem. Met een duurzaamheidsadviseur bekijkt u de mogelijkheden voor u de aanvraag doet. Het bezoek van de adviseur kost u niets en is vrijblijvend.

Advies en aanvragen

Wilt u het dak van uw woning of bijvoorbeeld uw garage afkoppelen? En wilt u ook uw verharding van bijvoorbeeld uw terras of oprit van het riool afkoppelen? Deelt u een regenpijp met uw buren? Dan kunt u samen afkoppelen. Meld u aan via de knop op deze pagina. Een duurzaamheidsadviseur van de gemeente Venlo neemt binnen 3 weken contact met u op. U maakt een afspraak zodat de adviseur de situatie ter plekke kan bekijken. Het bezoek van de duurzaamheidsadviseur kost u niets en is vrijblijvend.

Na het bezoek van onze adviseur krijgt u per e-mail:

 • een verslag van het gesprek
 • een link om de subsidieaanvraag in te dienen
 • als u de aanvraag mede namens de buren doet: een machtigingsformulier

Hoe het verder werkt

 • Binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor subsidie
 • De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na het besluit tot toekennen van de subsidie zijn uitgevoerd

Als u subsidie krijgt voor afkoppelen 10 m2 tot en met 300 m2

 • De gemeente maakt het bedrag van € 9,- per m2 binnen 6 weken na het toekennen van de subsidie over
 • Als de werkzaamheden klaar zijn, meldt u dit binnen 4 weken bij de gemeente. Als bewijs stuurt u foto’s van de uitvoering en het eindresultaat.

Als u subsidie krijgt voor afkoppelen van meer dan 300 m2

 • De gemeente stelt de hoogte van de subsidie vast op basis van de werkelijke kostprijs tot een maximum van € 9,- per m2
 • Als de werkzaamheden klaar zijn, meldt u dit binnen 4 weken bij de gemeente. U stuurt dan mee:
  • foto’s van de uitvoering en het eindresultaat
  • een overzicht van de gemaakte kosten
  • kopieën van gespecificeerde facturen
 • Binnen 8 weken na de gereedmelding beslist de gemeente over de hoogte van de subsidie
 • Binnen 6 weken nadat de hoogte van de subsidie is vastgesteld, maakt de gemeente het bedrag aan u over. Vraag aan de adviseur naar de mogelijkheid hoe u een deel van de subsidie vooraf kunt ontvangen.

Voorwaarden

 • U bent zelf eigenaar van het perceel waarvan u het hemelwater afkoppelt
 • Voor het door u voorgestelde verharde oppervlak is niet eerder subsidie aangevraagd en/of verleend
 • Het regenwater van de af te koppelen oppervlakten loost nu legaal op het gemengde of het vuilwaterriool (van gescheiden stelsels) binnen de gemeente Venlo
 • Het regenwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier (binnen 48 uur) verwerkt worden, zodat de voorziening beschikbaar is voor een volgende bui
 • De beschikbare berging in de voorziening bedraagt minimaal 20 mm (inhoud berging [m3] / afgekoppeld oppervlak [m2]= beschikbare berging [m] * 1000= beschikbare berging [mm] voorbeeld afgekoppeld oppervlak 70m2 en  inhoud berging 1,5 m3 betekent 1,5/70=0,0214m *1000= 21 mm)
 • Afkoppeling van het hemelwater veroorzaakt geen overlast in uw omgeving
 • Het af te koppelen oppervlak
  • is minimaal 10 m2
  • is horizontaal geprojecteerd gemeten
  • mag volgens de regels of de wet afvoeren naar de bodem
  • voldoet volgens onze beoordeling aan de voorwaarde, dat het schoon genoeg is om in de bodem te infiltreren
 • Eenmaal afgekoppelde oppervlakten mag u niet meer aankoppelen op de gemeentelijke riolering
 • U bent verantwoordelijk voor:
  • het goed functioneren en onderhouden van het afkoppelsysteem
  • eventuele schade(ook aan derden) als gevolg van een onjuiste aanleg of onvoldoende onderhoud van het systeem
  • bij verhuizing de nieuwe bewoners te wijzen op het regenwatersysteem, het onderhoud en de verantwoordelijkheid
 • De gemeente mag op afspraak het afkoppelproject inspecteren

Een regenton is niet voldoende om in aanmerking te komen voor deze subsidie. U kunt wel subsidie krijgen als de regenton afstroomt naar een berging en infiltratievoorziening (in plaats van naar het riool). Het gaat erom dat u genoeg opvangruimte heeft om een volgende (extreme) bui te verwerken.

Hoogte van de subsidie

 • 10 m2 tot en met 300 m2 af te koppelen verhard oppervlak: € 9,00 per m2
 • Meer dan 300 m2 af te koppelen verhard oppervlak: de kostprijs tot maximaal € 9,00 per m2

De gemeente keert in 2022 maximaal € 137.000,00 uit voor deze subsidie. De gemeente behandelt aanvragen op volgorde waarin aanvragen binnenkomen, tot het maximale bedrag is bereikt.

Meer informatie