Subsidie afkoppelen regenwater

Algemeen

U kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Afkoppelen houdt in dat u de afvoer van regenwater naar de riolering verwijdert. Dit regenwater vangt u vervolgens ter plaatse op óf het zakt weg in de bodem. Met een duurzaamheidsadviseur bekijkt u de mogelijkheden voor u de aanvraag doet. Het bezoek van de adviseur kost u niets en is vrijblijvend.

Advies en aanvragen

Wilt u het dak van uw woning of bijvoorbeeld uw garage afkoppelen? En wilt u ook uw verharding van bijvoorbeeld uw terras of oprit van het riool afkoppelen? Deelt u een regenpijp met uw buren? Dan kunt u samen afkoppelen. Meld u aan via de knop op deze pagina. Een duurzaamheidsadviseur van de gemeente Venlo neemt binnen 3 weken contact met u op. U maakt een afspraak zodat de adviseur de situatie ter plekke kan bekijken. Het bezoek van de duurzaamheidsadviseur kost u niets en is vrijblijvend.

Na het bezoek van onze adviseur krijgt u per e-mail:

 • een verslag van het gesprek
 • een link om de subsidieaanvraag in te dienen
 • als u de aanvraag mede namens de buren doet: een machtigingsformulier

Hoe het verder werkt

 • Binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor subsidie
 • De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na het besluit tot toekennen van de subsidie zijn uitgevoerd

Als u subsidie krijgt voor afkoppelen 10 m2 tot en met 300 m2

 • De gemeente maakt het bedrag van € 11,- per m2 binnen 6 weken na het toekennen van de subsidie over
 • Als de werkzaamheden klaar zijn, meldt u dit binnen 4 weken bij de gemeente. Als bewijs stuurt u foto’s van de uitvoering en het eindresultaat.

Als u subsidie krijgt voor afkoppelen van meer dan 300 m2

 • De gemeente stelt de hoogte van de subsidie vast op basis van de werkelijke kostprijs tot een maximum van € 11,- per m2
 • Als de werkzaamheden klaar zijn, meldt u dit binnen 4 weken bij de gemeente. U stuurt dan mee:
  • foto’s van de uitvoering en het eindresultaat
  • een overzicht van de gemaakte kosten
  • kopieën van gespecificeerde facturen
 • Binnen 8 weken na de gereedmelding beslist de gemeente over de hoogte van de subsidie
 • Binnen 6 weken nadat de hoogte van de subsidie is vastgesteld, maakt de gemeente het bedrag aan u over. Vraag aan de adviseur naar de mogelijkheid hoe u een deel van de subsidie vooraf kunt ontvangen.

Voorwaarden

 • U bent zelf eigenaar van het perceel waarvan u het hemelwater afkoppelt
 • Wanneer u zelf geen eigenaar bent van het perceel, stuurt u bij de aanvraag een volmacht met handtekening mee van de verhuurder met toestemming om:
  • de aanvraag te doen
  • de afkoppeling uit te voeren
  • het subsidiebedrag te ontvangen
 • Voor het door u voorgestelde verharde oppervlak is niet eerder subsidie aangevraagd en/of verleend
 • Het regenwater van de af te koppelen oppervlakten loost nu legaal op het gemengde of het vuilwaterriool (van gescheiden stelsels) binnen de gemeente Venlo
 • Het regenwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier (binnen 48 uur) verwerkt worden, zodat de voorziening beschikbaar is voor een volgende bui
 • De beschikbare berging in de voorziening bedraagt minimaal 20 mm (inhoud berging [m3] / afgekoppeld oppervlak [m2]= beschikbare berging [m] * 1000= beschikbare berging [mm] voorbeeld afgekoppeld oppervlak 70m2 en inhoud berging 1,5 m3 betekent 1,5/70=0,0214m *1000= 21 mm)
 • Afkoppeling van het hemelwater veroorzaakt geen overlast in uw omgeving
 • Het af te koppelen oppervlak
  • is minimaal 10 m2
  • is horizontaal geprojecteerd gemeten
  • mag volgens de regels of de wet afvoeren naar de bodem
  • voldoet volgens onze beoordeling aan de voorwaarde, dat het schoon genoeg is om in de bodem te infiltreren
 • Eenmaal afgekoppelde oppervlakten mag u niet meer aankoppelen op de gemeentelijke riolering
 • U bent verantwoordelijk voor:
  • het goed functioneren en onderhouden van het afkoppelsysteem
  • eventuele schade(ook aan derden) als gevolg van een onjuiste aanleg of onvoldoende onderhoud van het systeem
  • bij verhuizing de nieuwe bewoners te wijzen op het regenwatersysteem, het onderhoud en de verantwoordelijkheid
 • De gemeente mag op afspraak het afkoppelproject inspecteren

Een regenton is niet voldoende om in aanmerking te komen voor deze subsidie. U kunt wel subsidie krijgen als de regenton afstroomt naar een berging en infiltratievoorziening (in plaats van naar het riool). Het gaat erom dat u genoeg opvangruimte heeft om een volgende (extreme) bui te verwerken.

Hoogte van de subsidie

 • 10 m2 tot en met 300 m2 af te koppelen verhard oppervlak: € 11,00 per m2
 • Meer dan 300 m2 af te koppelen verhard oppervlak: de kostprijs tot maximaal € 11,00 per m2

De gemeente keert elk jaar een maximaal bedrag uit voor deze subsidie. De gemeente behandelt aanvragen op volgorde waarin aanvragen binnenkomen, tot het maximale bedrag is bereikt.

Meer informatie