Subsidie afkoppelen regenwater

U kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Afkoppelen houdt in dat de afvoer van regenwater naar de riolering wordt verwijderd. Dit regenwater wordt vervolgens ter plaatse opgevangen óf het zakt weg in de bodem. Met een duurzaamheidsadviseur bekijkt u de mogelijkheden voor u de aanvraag doet. Het bezoek van de adviseur kost u niets en is vrijblijvend.

Advies en aanvragen

Wilt u het dak van uw woning of bijvoorbeeld uw garage of tuinhuis afkoppelen? Meld u aan via de link op deze pagina. Een duurzaamheidsadviseur van de gemeente Venlo neemt binnen 3 weken contact met u op. U maakt een afspraak zodat de adviseur de situatie ter plekke kan bekijken. Het bezoek van de duurzaamheidsadviseur kost u niets en is vrijblijvend.

Na het bezoek van onze adviseur krijgt u per e-mail

 • een verslag van het gesprek
 • een link om de aanvraag in te dienen

Vervolg

 • Binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag krijgt u definitief bericht of u in aanmerking komt voor subsidie
 • De werkzaamheden moeten binnen zes maanden na het besluit tot toekennen van de subsidie zijn uitgevoerd. Afgekoppelde verharde oppervlak is kleiner dan 200m2
 • De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld bij behandeling van de aanvraag.
 • Als u recht heeft op de subsidie, wordt het bedrag binnen 6 weken na het toekennen van de subsidie overgemaakt.
 • Als de werkzaamheden klaar zijn, moet u dit binnen 4 weken melden bij de gemeente. Als bewijs stuurt u foto’s van het eindresultaat.

Afgekoppelde verharde oppervlak is groter dan 200m2

 • De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld nadat u bij de gemeente heeft gemeld dat de werkzaamheden af zijn.
 • Als de werkzaamheden klaar zijn, moet u dit binnen 4 weken melden bij de gemeente. Als bewijs stuurt u foto’s van het eindresultaat. U geeft ook een overzicht van de gemaakte kosten, inclusief kopieën van gespecificeerde facturen.
 • Binnen 8 weken na de gereedmelding beslist de gemeente over de hoogte van de subsidie.
 • Binnen 6 weken nadat de hoogte van de subsidie is vastgesteld, wordt het bedrag aan u overgemaakt.

Voorwaarden

 • u bent zelf eigenaar van het perceel waarvan u het hemelwater afkoppelt
 • voor het door u voorgestelde verharde oppervlak is niet eerder subsidie aangevraagd en/of verleend
 • het regenwater van de af te koppelen oppervlakten loost momenteel legaal op het vuilwaterriool binnen de gemeente Venlo
 • het regenwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier (binnen 48 uur) verwerkt worden, zodat de voorziening beschikbaar is voor een volgende bui
 • de beschikbare berging in de voorziening bedraagt minimaal 20 mm (inhoud berging [m3] / afgekoppeld oppervlak [m2]= beschikbare berging [m] * 1000= beschikbare berging [mm] voorbeeld afgekoppeld oppervlak 70m2 en  inhoud berging 1,5 m3 betekent 1,5/70=0,0214m *1000= 21 mm)
 • afkoppeling van het hemelwater veroorzaakt geen overlast in uw omgeving
 • het af te koppelen oppervlak is minimaal 40 m2
 • voor bepaling van het oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd gemeten
 • het af te koppelen oppervlak mag volgens de regels of de wet afvoeren naar de bodem
 • het af te koppelen oppervlak voldoet volgens onze beoordeling aan de voorwaarde, dat het schoon genoeg is om in de bodem te infiltreren
 • eenmaal afgekoppelde oppervlakten mogen niet meer worden aangekoppeld

Met het ondertekenen van de aanvraag verklaart u

 • bekend te zijn met de wettelijke eigen verantwoordelijkheid voor de verwerking van regenwater op eigen terrein
 • verantwoordelijk te zijn voor het goed functioneren en onderhouden van het afkoppelsysteem en voor eventuele schade als gevolg van een onjuiste aanleg of onvoldoende onderhoud van het systeem (dit geldt ook voor schade aan derden, bijvoorbeeld op aangrenzende percelen)
 • bij verhuizing de nieuwe bewoners te wijzen op de aanwezigheid van het regenwatersysteem en hun verantwoordelijkheid om dit goed te onderhouden;
 • de gemeente toestemming te geven om op afspraak het afkoppelproject ter plekke te inspecteren;
 • af te zien van aansprakelijkheidstelling van de gemeente voor schade als gevolg van het afkoppelproject.

Afkoppelen: voorkom wateroverlast

Bij zware regenval wordt het riool te veel belast. Het riool kan het water niet snel genoeg afvoeren en dat kan leiden tot wateroverlast op straat of in woningen. Bij veel gebouwen gaat regenwater van het dak, via de regenpijp naar het riool. Dit is niet nodig. Bij nieuwbouw mag het zelfs niet meer. Met een zogenaamd infiltratiesysteem kan het water worden opgevangen in de grond van uw tuin.
U kunt mogelijk subsidie krijgen als u de bestaande situatie wilt aanpassen en uw regenpijp wilt 'afkoppelen' van het riool. U kunt geen subsidie krijgen voor deze voorziening bij nieuwbouw.

Over deze en andere maatregelen leest u meer op de website waterklaar.nl