Subsidie cultuur

Algemeen

Culturele verenigingen en stichtingen binnen de gemeente Venlo, die jaarlijks culturele activiteiten voor onze inwoners organiseren, kunnen een structurele subsidie aanvragen.
Voor culturele projecten voor inwoners van de gemeente Venlo kunnen verenigingen en stichtingen een éénmalige subsidie aanvragen.

Structurele subsidie

U kunt jaarlijks een structurele subsidie aanvraag indienen in één van de volgende categorieën:

 • Amateur podiumkunsten in de disciplines; muziek, zang, dans, theater, toneel
 • Amateurkunst overig in de disciplines; beeldend, literair en geschiedkundig
 • Volkscultuur
 • Kinderfeesten
 • Carnavalsoptochten
 • Oranjeorganisaties

Het maximale subsidiebedrag verschilt per categorie.

U moet de subsidie voor 2024 aanvragen voor 1 oktober 2023.

Stimuleringssubsidie

Deze subsidie is bedoeld voor een éénmalig cultureel, op zichzelf staand, project.

Daarnaast moet dit project een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de structureel gesubsidieerde activiteiten.

 • De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- en minimaal € 500,-.
 • U vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor de eerste projectdatum aan.

Nodig bij aanvraag

 • De meest recente jaarrekening met: 
  • Een overzicht van alle bezittingen en schulden van de organisatie.
  • Is er een bestemmingsreserve (voor bijvoorbeeld instrumenten of uniformen)? Toon dit dan aan met een bestuursbesluit van vóór 31 december 2022 en een door het bestuur vastgesteld plan van aanpak met een planning. Bij een stimuleringssubsidie moet het bestuursbesluit van vóór 1 oktober 2022 zijn.
 • Heeft uw organisatie geen jaarrekening of balans? Vul dan het format 'Eigen vermogen' in en stuur het mee met uw aanvraag.
 • Een begroting voor het jaar 2024 met:
  • Een dekkingsplan voor de activiteiten.
  • Beschrijving van welke financiering u nog meer inzet om uw activiteiten te realiseren naast de subsidie van de gemeente.

Verder nodig bij structurele subsidie

Bij de aanvraag van een structurele subsidie heeft u verder nodig:

Verder nodig bij stimuleringssubsidie

Bij de aanvraag van een stimuleringssubsidie heeft u verder een projectplan nodig. Met dit plan moet u laten zien dat het project bijdraagt aan tenminste 3 van  de 4 inhoudelijke criteria:

 • Sociaal: het project heeft een culturele en/of maatschappelijke meerwaarde en bereikt nieuwe doelgroepen en/of nieuw publiek.
 • Artistiek: de inhoudelijke/artistieke activiteiten dragen bij aan vernieuwing en/of kwaliteitsverbetering en vergroten het artistieke en/of culturele bereik.
 • Co-creatie: het project komt tot stand in samenwerking met andere verenigingen, stichtingen en/of maatschappelijke partners met een substantiële eigen inbreng.
 • Waarde-creatie: het eindresultaat draagt (duurzaam) bij aan nieuwe verbindingen, nieuwe verbeelding en/of nieuwe competenties

Verantwoorden en vaststellen

Heeft u in 2023 subsidie ontvangen? Dan moet u hier verantwoording over afleggen. Anders gezegd: bewijzen dat de subsidie terecht is verleend. Dit is de subsidievaststelling.

Wat u moet weten

 • Zorg dat uw aanvraag tot vaststelling voor 1 mei 2024 bij ons binnen is. 
 • Als u meerdere subsidies heeft ontvangen voor diverse activiteiten of projecten, dan vragen we per activiteit een afzonderlijk verslag.
 • Vereiste gegevens:
  • Een overzicht van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen en de uitgaven en inkomsten die hier aan verbonden zijn. (financieel verslag of jaarrekening).
  • Een inhoudelijk verslag van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen. Uit het verslag blijkt in hoeverre de activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre u aan de verplichtingen heeft voldaan.
  • Eventueel aanvullende eisen zijn opgenomen in de verleningsbeschikking. Controleer dus altijd deze beschikking of hier aanvullende voorwaarden en/of eisen in zijn opgenomen. 
  • Deze vaststellingsprocedure hoeft u alleen te doorlopen wanneer de gemeente u daar op heeft gewezen.