Subsidie energiearmoede maatschappelijke organisaties

Algemeen

Maakt u als stichting of vereniging zonder winstoogmerk extra kosten door de stijgende energieprijzen? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen.

Wat u moet weten

Uw organisatie is een stichting of vereniging zonder winstoogmerk. U kunt tot 1 januari 2024 subsidie aanvragen voor:

 • Stijgende exploitatielasten door een stijging van de energietarieven.
 • Stijgende huurlasten door een stijging van de energietarieven bij de verhurende partij.

Wat u nodig heeft

Als u een eigen energiecontract heeft

 • Een overzicht van uw totale kosten en verbruik van gas en elektra voor heel 2019 (januari tot en met december) of heel 2022 (januari tot en met december).
 • De verwachte kosten van energie in 2023.
 • Een berekening van de stijging van de kosten voor gas en elektra in 2023 ten opzichte van 2019 of 2022.

Als u geen eigen energiecontract heeft

Bewijs dat uw huurverhoging komt door stijgende energietarieven bij de verhuurder en de ingangsdatum van de huurverhoging. 

Eerste aanvraag

Als uw organisatie voor de eerste keer subsidie aanvraagt bij gemeente Venlo hebben we extra documenten nodig:

 • oprichtingsakte of de statuten
 • bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • opgave van de bestuurssamenstelling
 • (indien van toepassing) het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande kalenderjaar

​​​​​​​U kunt deze documenten toevoegen in het aanvraagformulier.

Verantwoorden en vaststellen

Heeft u in 2022 subsidie ontvangen? Dan moet u hier verantwoording over afleggen. Anders gezegd: bewijzen dat de subsidie terecht is verleend. Dit is de subsidievaststelling.

Wat u moet weten

 • Zorg dat uw aanvraag tot vaststelling voor 1 mei 2023 bij ons binnen is. 
 • Als u meerdere subsidies heeft ontvangen voor diverse activiteiten of projecten, dan vragen we per activiteit een afzonderlijk verslag.
 • Vereiste gegevens:
  • Een overzicht van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen en de uitgaven en inkomsten die hier aan verbonden zijn. (financieel verslag of jaarrekening).
  • Een inhoudelijk verslag van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen. Uit het verslag blijkt in hoeverre de activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre u aan de verplichtingen heeft voldaan.
  • Eventueel aanvullende eisen zijn opgenomen in de verleningsbeschikking. Controleer dus altijd deze beschikking of hier aanvullende voorwaarden en/of eisen in zijn opgenomen. 
  • Deze vaststellingsprocedure hoeft u alleen te doorlopen wanneer de gemeente u daar op heeft gewezen.