Subsidie evenementen

Algemeen

Als u een evenement organiseert, heeft u misschien recht op een eenmalige subsidie. De subsidie is bedoeld om u te helpen bij het betalen van de kosten. Beeldbepalende evenementen kunnen een structurele subsidie aanvragen.

Eenmalige subsidie

Voor een eenmalige subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw organisatie is een stichting of vrijwilligersorganisatie
 • Het evenement vindt plaats in de gemeente Venlo
 • Het evenement is toegankelijk voor een breed publiek
 • Per dag ontvangt u meer dan 1.500 bezoekers
 • U vraagt de eenmalige subsidie op zijn laatst 8 weken voor het evenement aan

Structurele subsidie

Voor een groot evenement kunt u een structurele subsidie aanvragen voor de duur van 4 jaar. Deze subsidie kunt u aanvragen als het evenement als beeldbepalend is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Venlo. Vindt u dat uw evenement voldoet aan de eisen, maar bent u op dit moment geen beeldbepalend evenement? Stuur dan een e-mail naar evenementen@venlo.nl.

Wat u nodig heeft

In het online formulier geeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Beschrijf hoe u inwoners en ondernemers in de buurt van het evenement betrekt bij het maken van het plan 
 • Hoeveel bezoekers verwacht u? Hoe zoekt u contact met mogelijke bezoekers? En wat is de demografie van uw publiek?
 • Maakt u gebruik van vrijwilligers? Op welke wijze? Hoe werft u vrijwilligers en hoe beloont u hun inzet?
 • Met welke lokale verenigingen en ondernemers werkt u samen en op welke wijze?
 • Hoe houdt u rekening met kinderen en mensen met een handicap?
 • Welke maatregelen neemt u om het evenement duurzamer te maken?
 • Hoe moedigt u bezoekers aan gezonde keuzes te maken over eten en drank?

U heeft daarbij de volgende documenten nodig:

 • Een projectplan en begroting van de editie waarvoor u subsidie aanvraagt
 • Voor aanvragen boven € 5.000,- heeft u een recente jaarrekening nodig of ander bewijs van de hoogte van het eigen vermogen en een bestemmingsreserve.  
 • Heeft uw organisatie geen jaarrekening of balans? Vul dan het format 'Eigen vermogen' in en stuur het mee met uw aanvraag.
 • Een marketing-/communicatieplan

Verder nodig bij structurele subsidie

Behalve de eerder genoemde vragen, beantwoordt u ook: 

 • Hoe draagt u bij aan de profilering en acquisitiekracht van Venlo? Bereikt u (inter)nationaal publiek of besteedt u veel aandacht aan de landelijke verspreiding van uw PR?
 • Hoe zijn vernieuwingen en trends op het gebied van evenementen te zien op uw evenement?

Behalve de eerder genoemde documenten heeft u ook nodig:

 • financieel verslag van de vorige editie
 • een duurzaamheidsplan

Verantwoorden en vaststellen

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u hier verantwoording over afleggen. Anders gezegd: bewijzen dat de subsidie terecht is verleend. Dit is de subsidievaststelling. Hiervoor vult u onderstaand formulier in. 

Wat u moet weten

 • Heeft u vorig jaar subsidie ontvangen? Dan legt u hier verantwoording over af. 
 • Stuur de verantwoording voor 1 mei van dit jaar.
 • Als u meerdere subsidies heeft ontvangen voor diverse activiteiten of projecten, dan vragen we per activiteit een afzonderlijk verslag.
 • Vereiste gegevens:
  • Een overzicht van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen en de uitgaven en inkomsten die hier aan verbonden zijn (financieel verslag of jaarrekening).
  • Een inhoudelijk verslag van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen. Uit het verslag blijkt in hoeverre de activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre u aan de verplichtingen heeft voldaan.
  • Eventueel aanvullende eisen zijn opgenomen in de verleningsbeschikking. Controleer dus altijd deze beschikking of hier aanvullende voorwaarden en/of eisen in zijn opgenomen. 
  • Deze vaststellingsprocedure hoeft u alleen te doorlopen wanneer de gemeente u daar op heeft gewezen.