Subsidie evenementen

Algemeen

Als u een evenement organiseert, heeft u mogelijk recht op een subsidie. De subsidie is bedoeld om u tegemoet te komen bij een exploitatietekort.

Voorwaarden en soorten

Eenmalige subsidie

 • Uw organisatie is een stichting of vrijwilligersorganisatie
 • Het evenement vind plaats in de gemeente Venlo
 • Het evenement is toegankelijk voor een breed publiek
 • Per dag ontvangt u meer dan 1.500 bezoekers

Structurele subsidie

Voor een grootschalig evenement kunt u een structurele subsidie aanvragen voor de duur van 4 jaar. Deze subsidie kunt u aanvragen als het evenement als beeldbepalend is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Venlo. Bent u van mening dat uw evenement voldoet aan de criteria, maar bent u op dit moment geen beeldbepalend evenement? Neem dan via evenementen@venlo.nl contact met ons op.

Aanvragen structurele subsidie

U moet de structurele subsidie online aanvragen
In het online formulier geeft u achtergrondinformatie door middel van een aantal vragen:

 • Hoe draagt u bij aan de profilering en acquisitiekracht van Venlo? Bereikt u (inter)nationaal publiek of besteedt u veel aandacht aan de landelijke verspreiding van uw PR?
 • Beschrijf de demografie van uw publiek. Op welk wijze benadert u uw bezoekers?
 • Met welke ondernemers werkt u samen en op welke wijze?
 • Op welke wijze zijn vernieuwingen en trends binnen de evenementenbranche zichtbaar op uw evenement?
 • Maakt u gebruik van vrijwilligers? Zo ja, op welke wijze?
 • Met welke lokale verenigingen werkt u samen?
 • Op welke wijze heeft u omwonenden betrokken bij de planvorming en draagvlak gecreëerd?
 • Op welke wijze houdt u met de organisatie van uw evenement rekening met kinderen en minder-validen?
 • Op welke wijze draagt u bij aan de verduurzaming van uw evenement?

Daarnaast vragen wij bij een eenmalige subsidie om de volgende documenten:

 • een begroting van de editie waarvoor u subsidie aanvraagt
 • Inzicht in eigen vermogen en bestemmingsreserve door middel van een jaarrekening of bankafschrift
 • financieel verslag van de vorige editie
 • een marketing/communicatieplan
 • een duurzaamheidsplan

Aanvragen eenmalige subsidie

U moet de eenmalige subsidie online aanvragen, uiterlijk 8 weken voor het evenement. In het online formulier geeft u achtergrondinformatie door middel van van een aantal vragen:

 • Beschrijf hoe u omwonenden en ondernemers in de buurt van het evenement betrekt in de planvorming
 • Hoeveel bezoekers verwacht u en hoe benadert u potentiele bezoekers?
 • Hoe werft u vrijwilligers en hoe beloont u hun inzet?
 • Met welke lokale verenigingen en ondernemers werkt u samen?
 • Op welke wijze houdt u rekening met kinderen en minder-validen? Hoe is dit zichtbaar tijdens het evenement?
 • Welke duurzaamheidsmaatregelen neemt u?
 • Hoe stimuleert u dat de bezoeker gezonde keuzes maakt over eten en drank?

Daarnaast vragen wij bij een eenmalige subsidie om de volgende documenten:

 • een projectplan inclusief begroting
 • Inzicht in eigen vermogen en bestemmingsreserve door middel van een jaarrekening of bankafschrift
 • een marketing-/communicatieplan

Zo snel mogelijk na het ontvangen van uw aanvraag nemen wij contact met u op.