Subsidie gelijke kansen en onderwijszorg

Algemeen

Gelijke kansen voor iedereen, met in het bijzonder kinderen en jongeren. Met deze regeling vraagt u subsidie aan voor initiatieven die de kansen vergroten van leerlingen in het onderwijs.

Voorwaarden

Wie kan subsidie aanvragen? 

 • Onderwijsinstellingen
 • Maatschappelijke organisaties

Waar moet het initiatief aan voldoen? 

Het initiatief moet voldoen aan een van onderstaande doelen: 

 • Het initiatief biedt een langdurige oplossing voor uitdagingen tussen het onderwijs en jeugdhulp. 
 • Het initiatief verbetert de ondersteuning voor leerlingen die de stap zetten van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.
 • Het initiatief biedt een oplossing voor de groeiende ondersteuningsvragen van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Adviesgesprek

U vraagt eerst een adviesgesprek aan. Tijdens dit gesprek brengen we in kaart:

 • hoe het initiatief bijdraagt aan het vergroten van gelijke kansen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.
 • hoeveel leerlingen gebruik maken van het aanbod.
 • hoe het initiatief verder kan verduurzamen en wat hiervoor nodig is.
 • hoe het initiatief kan aansluiten bij bestaande processen.

Het adviesgesprek vraagt u telefonisch of per mail aan:

Bedragen

Tijdens het adviesgesprek komt u te weten of en voor welk subsidiebedrag het initiatief in aanmerking komt.

Wanneer aanvragen

U dient uw aanvraag uiterlijk voor 1 november 2025 in.

Verantwoorden en vaststellen

Heeft u subsidie ontvangen? Dan legt u hier verantwoording over af. 

 • Verstuur de vaststelling ten laatste op 31 december 2026. 
 • Heeft u meerdere subsidies ontvangen? Maak dan per subsidie een verslag op. 
 • Verstuur voor de vaststelling: 
  • een overzicht van de activiteiten waarvoor u subsidie ontving.
  • een overzicht van de uitgaven en inkomsten verbonden aan de activiteiten. Dit is het financieel verslag of de jaarrekening. 
  • een inhoudelijk verslag over de realisatie van de activiteiten waarin staat of u aan alle verplichtingen voldoet.
  • uitleg over aanvullende eisen en/of voorwaarden uit de toekenning.