Subsidie leefstijlakkoord

Algemeen

Heeft u een idee waarmee inwoners uit uw wijk gezonder gaan leven? Dan kunt u subsidie aanvragen om dit idee uit te voeren.

Voor wie

Iedere organisatie of inwoner in Venlo kan subsidie aanvragen voor een idee dat past bij het Leefstijlakkoord Venlo.   

Voorwaarden

 • Het idee helpt inwoners van uw wijk of buurt om gezonder te leven.
 • Het initiatief  past bij de ambities en doelen van het Leefstijlakkoord Venlo.  
 • Het initiatief heeft steun uit de buurt of wijk.
 • Heeft u bericht ontvangen dat u subsidie krijgt? Dan start u binnen 6 maanden met het uitvoeren van uw idee.

Subsidiebedrag

 • Als inwoner kunt u maximaal één aanvraag doen met een maximumbedrag van € 5.000,-.
 • Als organisatie kunt u meerdere aanvragen doen. Vraagt u subsidie aan voor meer dan € 5.000,-? Neem dan contact op via info@leefstijlakkoordvenlo.nl. Voor een subsidie boven € 5.000,- geldt een meer uitgebreide aanvraag- en verantwoordingsprocedure. 

Wanneer aanvragen

 • Vraag vóór 1 januari 2026 subsidie aan.
 • U kunt geen aanvraag meer doen als het subsidieplafond is bereikt. Dit betekent dat er geen geld meer is voor deze subsidies.  

Wat heeft u nodig

Vraagt u subsidie aan voor maximaal € 5.000,-? Dan hebben wij de volgende informatie via het aanvraagformulier nodig.

 • Beschrijf de aanleiding van het idee
 • Leg uit waarom het idee belangrijk is voor de wijk
 • Leg uit welke doelen u wilt bereiken
 • Leg uit welke mensen en/of organisaties u wilt bereiken 
 • Geef een tijdsplanning
 • Maak een begroting met een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven

Vul het aanvraagformulier in via Leefstijlakkoord Venlo.

Aanvraagformulier

Verantwoorden en vaststellen

Heeft u subsidie ontvangen? Leg binnen 12 weken na het uitvoeren van het idee verantwoording af. Dit betekent dat u een aantal dingen moet kunnen bewijzen. Hiervoor ontvangt u een formulier. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen over deze subsidie of het Leefstijlakkoord Venlo? Neem dan contact op via info@leefstijlakkoordvenlo.nl

Nuttige links