Subsidie SAM-fonds

Algemeen

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk en wilt u een steuntje in de rug om het te realiseren? Dan kunt u bij ons een bijdrage aanvragen voor de uitvoering.

Wat u moet weten

SAM staat voor Stad van Actieve Mensen.
Met een subsidie uit het SAM-fonds wil de gemeente inwoners ondersteunen en stimuleren die iets voor hun wijk willen doen.

Aanvragen

In het formulier voegt u een bijlage toe waarin u het idee toelicht. Noem in ieder geval duidelijk:

 • De naam van het initiatief
 • Wat u wilt gaan doen
 • Waarom het belangrijk is
 • Wat u zelf gaat doen
 • Wie er allemaal meedoen
 • Wanneer het gaat gebeuren
 • Het bewijs dat het idee kan rekenen op voldoende steun in de buurt.
 • De kosten (maak een begroting en voeg deze toe)

Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Vul het aanvraagformulier dan handmatig in.

De regels

 • Alleen ideeën van bewoners / particulieren komen in aanmerking voor een subsidie.
 • U kunt géén subsidie aanvragen voor lichtbollen.
 • U moet kunnen bewijzen dat uw idee steun heeft uit de wijk. U kunt dit bijvoorbeeld doen door handtekeningen te verzamelen. Het bewijs stuurt u mee met het aanvraagformulier.
 • U kunt een subsidie van maximaal € 5.000,- aanvragen voor de uitvoering van uw idee.
 • We behandelen de ideeën in volgorde van binnenkomst. U ontvangt binnen 6 weken bericht. In vakantieperiodes kan dit iets langer duren.
 • Krijgt u een subsidie? Dan moet u binnen zes maanden starten met de uitvoer van uw idee.
 • Na de uitvoering van uw idee informeert u de gemeente met foto's en/of video en een financiële toelichting.
 • Geld dat overblijft gaat terug naar de gemeente.
 • U leest meer over de voorwaarden voor een subsidie uit het SAM-fonds in de verordening.

WhatsApp buurtpreventie

 • Via het SAM-fonds kunt u (verkeers)borden aanvragen om te laten zien dat uw buurt gebruik maakt van WhatsApp buurtpreventie.
 • Vermeld bij uw aanvraag straatnaam en nummer van de lichtmast.
 • De gemeente plaatst de borden.

Verantwoorden en vaststellen

Heeft u in 2022 subsidie ontvangen? Dan moet u hier verantwoording over afleggen. Anders gezegd: bewijzen dat de subsidie terecht is verleend. Dit is de subsidievaststelling.

Wat u moet weten

 • Zorg dat uw aanvraag tot vaststelling voor 1 mei 2023 bij ons binnen is. 
 • Als u meerdere subsidies heeft ontvangen voor diverse activiteiten of projecten, dan vragen we per activiteit een afzonderlijk verslag.
 • Vereiste gegevens:
  • Een overzicht van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen en de uitgaven en inkomsten die hier aan verbonden zijn. (financieel verslag of jaarrekening).
  • Een inhoudelijk verslag van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen. Uit het verslag blijkt in hoeverre de activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre u aan de verplichtingen heeft voldaan.
  • Eventueel aanvullende eisen zijn opgenomen in de verleningsbeschikking. Controleer dus altijd deze beschikking of hier aanvullende voorwaarden en/of eisen in zijn opgenomen. 
  • Deze vaststellingsprocedure hoeft u alleen te doorlopen wanneer de gemeente u daar op heeft gewezen.