Subsidie SAM-fonds

Algemeen

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk en wilt u een steuntje in de rug om het te realiseren? Dan kunt u bij ons een bijdrage aanvragen voor de uitvoering.

Wat u moet weten

SAM staat voor Stad van Actieve Mensen.
Met een subsidie uit het SAM-fonds wil de gemeente inwoners ondersteunen en stimuleren die iets voor hun wijk willen doen.

Aanvragen

In het formulier voegt u een bijlage toe waarin u het idee toelicht. Noem in ieder geval duidelijk:

 • De naam van het initiatief
 • Wat u wilt gaan doen
 • Waarom het belangrijk is
 • Wat u zelf gaat doen
 • Wie er allemaal meedoen
 • Wanneer het gaat gebeuren
 • Het bewijs dat het idee kan rekenen op voldoende steun in de buurt.
 • De kosten (maak een begroting en voeg deze toe)

Heeft u geen DigiD? Vul het aanvraagformulier in.

De regels

 • Het initiatief moet de onderlinge betrokkenheid van buurtbewoners vergroten
 • Het initiatief bevordert de leefbaarheid in de buurt en versterkt de eigen kracht van de buurtbewoners
 • De bewoners doen zelf actief mee
 • Alleen initiatieven van bewoners/particulieren komen in aanmerking voor een subsidie
 • U moet kunnen bewijzen dat uw initiatief steun heeft uit de buurt of wijk
 • Kosten van eten en drinken als wezenlijk onderdeel van een feest komen niet voor vergoeding in aanmerking
 • U kunt een subsidie van maximaal € 5.000,- aanvragen voor de uitvoering van uw initiatief
 • De aanvragen voor subsidie behandelen we in volgorde van binnenkomst. U ontvangt binnen 6 weken bericht. In vakantieperiodes kan dit iets langer duren.
 • Krijgt u een subsidie? Dan start u binnen zes maanden met de uitvoering van uw initiatief.
 • U legt achteraf verantwoording af over het aan het initiatief besteedde geld. Zie Verantwoorden. 
 • Geld dat overblijft betaalt u terug aan de gemeente
 • U leest meer over de voorwaarden voor een subsidie uit het SAM-fonds in de verordening.

WhatsApp buurtpreventie

 • Via het SAM-fonds kunt u (verkeers)borden aanvragen om te laten zien dat uw buurt gebruik maakt van WhatsApp buurtpreventie.
 • Vermeld bij uw aanvraag straatnaam en nummer van de lichtmast.
 • De gemeente plaatst de borden.

Verantwoorden

Heeft u in 2023 subsidie ontvangen? Dan moet u hier verantwoording over afleggen. Anders gezegd: bewijzen dat de subsidie terecht is verleend. U levert hiervoor aan: 

 • Een overzicht van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen en de uitgaven en inkomsten die hier aan verbonden zijn. (financieel verslag)
 • Een inhoudelijk verslag van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen. Uit het verslag blijkt in hoeverre de activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre u aan de verplichtingen heeft voldaan.
 • Indien van toepassing: verantwoording over de aanvullende eisen van de verleningsbeschikking. Controleer dus altijd de beschikking of er aanvullende voorwaarden en/of eisen zijn opgenomen.