Subsidie voor een warmtepomp

Algemeen

Schaft u een all-electric warmtepomp aan om van het gas af te kunnen? En krijgt u daarvoor subsidie van de Rijksoverheid (ISDE)? Dan kunt u een extra subsidie van € 500,- aanvragen bij gemeente Venlo.

Wat u moet weten

U kunt de subsidie aanvragen als u:

Meer informatie leest u in de Subsidieregel van het gas af

Let op u krijgt geen subsidie voor:

 • de uren die u zelf besteedt aan het uitvoeren van de werkzaamheden
 • isolatie van uw woning
 • zonnepanelen
 • installatie van andere systemen, zoals biomassaketels, hout‐ of palletkachels, en installaties op fossiele brandstoffen als kolen, olie of butaangas.

Als u de subsidie krijgt

 • De gemeente maakt binnen 4 weken na het verlenen van de subsidie € 500,- als voorschot aan u over.
 • U voert de werkzaamheden uit binnen 6 maanden na de datum op de beschikking.
 • U laat uw woning niet opnieuw aansluiten op aardgas.
 • Een inspecteur kan langskomen om te controleren of u de werkzaamheden heeft uitgevoerd. U laat de inspecteur de controle uitvoeren.
 • Binnen 1 jaar na het verlenen van de subsidie stuurt u uw verantwoording naar de gemeente.

Wat u nodig heeft

Bij aanvraag

 • Bewijs van eigendom van de woning waar de warmtepomp komt.
 • Overzicht van de maatregelen die u uitvoert.
 • Een ondertekende offerte voor de uitvoering van (een deel van) de werkzaamheden.

Na uitvoering

 • Overzicht van de uitgevoerde maatregelen.
 • De betaalde facturen, met betaalbewijzen.
 • Een schriftelijk bewijs van de netbeheerder dat de woning van het aardgas is afgesloten.
 • De beschikking van de verleende ISDE-subsidie voor de warmtepomp.

Vragen?

Neem dan contact op met onze medewerker Duurzaamheid
via 06 48 50 36 66 of mail naar morgeninvenlo@venlo.nl