Subsidieplafonds 2023

Vastgestelde subsidieplafonds voor maatschappelijke participatie, gemeenschapsaccommodaties, sport en cultuur.

Op 13 december 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal subsidieplafonds voor 2023 vastgesteld.

Maatschappelijke participatie

 • Sociale Basis € 790.583,-
  • aanvragen tot € 35.000,- (10% is voor innovatiesubsidies) € 127.788,-
  • aanvragen vanaf € 35.000,- (10% is voor innovatiesubsidies) € 533.362,-
 • Maatschappelijke opvang € 40.379,-
 • Jeugdactiviteiten € 276.247,-
 • Natuureducatie € 3.000,-

Gemeenschapsaccommodaties

 • Exploitatiesteun gemeenschapsaccommodaties € 1.000.000,-
 • Functieverbetering gemeenschapsaccommodaties € 0,-

Sport

Sportverenigingen € 202.838,-

 • innovatiesubsidie € 23.101,-
 • start- en stimuleringssubsidie € 179.738,-

Cultuur

 • Amateurkunst en Volkscultuur € 251.673,-
 • Culturele projecten € 50.253,-
 • Evenementen € 245.291,-
  • structureel (beeldbepalend) € 235.291,-
  • eenmalig € 10.000,-

SAM-fonds

Subsidieplafond SAM-fonds € 271.550,-