Toegang gesloten gebied Q4

Een deel van de wijk Q4 is alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer (bewoners, ondernemers en hun bezoek). Woont u in het gesloten deel van Q4 of heeft u er een bedrijf? Dan kunt u via de digitale parkeerbalie een ontheffing aanvragen om het gebied in te rijden.

Inrijden door bewoners en ondernemers

Wat moet u weten?

 • Bewoners en bedrijven die zijn gevestigd binnen het gesloten gebied Q4, kunnen een 'jaarontheffing inrijverbod Q4 gesloten' aanvragen waarmee ze in het gebied mogen rijden.
 • Op de overzichtskaart ziet u waar het gesloten gebied van toepassing is.
 • Aan de ontheffing kunnen maximaal 10 kentekens (eigen kenteken en van bezoek) gekoppeld worden. U ontvangt ook 10 papieren vignetten met daarop het vergunningsnummer.
 • Het gaat om een digitale ontheffing. Daarnaast moet het papieren vignet in de voertuigen liggen. Handhavers controleren op basis van het kenteken en vignet.
 • De poller staat op de Lichtenberg ter hoogte van Helschriksel.
 • Per adres is maximaal 1 ontheffing mogelijk. 
 • Aan de ontheffing kunnen maximaal 10 kentekens (eigen kenteken en van bezoek) gekoppeld worden.
 • Er kan onbeperkt van kentekens gewisseld worden. Online kentekens toevoegen of wisselen is gratis.
 • Alle kentekens die zijn gekoppeld aan de jaarontheffing krijgen onbeperkt toegang tot het gesloten gebied Q4 om te parkeren op een privéparkeerplaats, om te laden en lossen of bijvoorbeeld om iemand op te halen of te brengen. 

Hoe aanvragen?
 

Bewoners

 • U kunt de 'jaarontheffing inrijverbod Q4 gesloten' aanvragen via de digitale parkeerbalie.
 • U logt in met uw DigiD. Wanneer u niet beschikt over een DigiD kunt u deze aanvragen.
 • Als u bent ingelogd ziet u precies welke producten u kunt aanvragen op basis van uw adres. 

Bedrijven

Hoe gebruiken?

 • De ontheffing is actief vanaf het moment dat u heeft betaald.
 • De bediening van de poller is aan uw ontheffing gekoppeld en gebeurt automatisch met een kentekencamera.
 • In de digitale parkeerbalie ziet u of de ontheffing geldig is. Daarna kunt u ook kentekens toevoegen en wijzigen.
 • Het papieren vignet legt u achter de voorruit van de betreffende voertuigen.

Kosten

Ontheffingen inrijverbod 

Waar Product

Prijs 2021

Wat
Gesloten gebied Q4 Jaarontheffing inrijverbod Q4 gesloten € 26,-

Toegang tot het gesloten gebied Q4.
Maximaal 10 kentekens.

Toelichting

 • Genoemde prijzen zijn legeskosten en gelden per kalenderjaar.
 • Restitutie van legeskosten is niet mogelijk.
 • Zodra u niet meer ingeschreven staat op het vergunningadres, heeft u geen recht meer op uw vergunning en wordt deze ingetrokken.

Overig 

Product

Prijs 2021
Kenteken wijzigen aan de balie (op afspraak) € 26,40
Kenteken wijzigen online Gratis

Meer informatie

 • Veel zaken over parkeren regelt u zelf online. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de parkeerbalie.
 • Bij problemen met de pollertoegang belt u met het storingsnummer: 077 - 359 7282.

Inrijden en parkeren door niet gevestigde bedrijven

Wat moet u weten?

 • Bedrijven, leveranciers en bedrijven die niet zijn gevestigd binnen het gesloten gebied Q4, kunnen een ontheffing aanvragen waarmee ze in het gebied mogen rijden.
 • Daarnaast is het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen om te parkeren op de openbare weg als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden.
 • Op de overzichtskaart ziet u waar het gesloten gebied van toepassing is.

Hoe aanvragen?

 • Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze aanvragen via de pagina tijdelijke ontheffingen. Hier staat ook wat u moet weten, hoe u de ontheffing gebruikt en wat de kosten zijn.

Meer informatie

 • Veel zaken over parkeren regelt u zelf online. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de parkeerbalie.
 • Bij problemen met de pollertoegang belt u met het storingsnummer: 077 - 359 7282.