Toegangsregelingen

Centrum gesloten

Inrijden voor laden en lossen

 • In het gebied 'Centrum gesloten' is het voor expeditieverkeer tijdens de venstertijden toegestaan om zonder ontheffing het gebied in te rijden om goederen te laden en te lossen.
 • Expeditieverkeer is goederenverkeer dat het doel heeft om winkels en bedrijven te bevoorraden in de binnenstad. 
 • Tijdens de winkeltijd en nachttijd mag u niet zonder ontheffing met uw voertuig in het gebied zijn. De pollers zijn dan omhoog.
 • Voertuigen langer dan 10 meter lengte hebben een ontheffing nodig.
Tijdsvenster
Centrum gesloten
TijdstipPoller
 Venstertijd6.00 - 12.00 uur Omlaag
 Winkeltijd12.00 - 18.00 uur Omhoog
 Venstertijd18.00 - 20.00 uur Omlaag
 Nachttijd20.00 - 6.00 uurOmhoog

Q4 Gesloten gebied 

Het gesloten gebied Q4 is 24 uur per dag afgesloten. Het gebied is alleen toegankelijk met een ontheffing.

Deelgebieden in 'Centrum gesloten'

Het gebied 'Centrum gesloten' is opgedeeld in gebieden waar specifieke regels gelden. Op de overzichtskaart ziet u welke gebieden van toepassing zijn.

Autoluw gebied

 • Laden en lossen is toegestaan tijdens venstertijden voor voertuigen met een maximale lengte van 10 meter.
 • Parkeren is verboden.

Voetgangersgebied met expeditieverkeer

 • Laden en lossen is tijdens venstertijden toegestaan voor expeditieverkeer met een maximale lengte van 10 meter.
 • Parkeren is verboden.

Voetgangersgebied zonder expeditieverkeer

Laden en lossen en parkeren is verboden.

Bedrijfsstraten

In de parkeervakken

 • Het parkeren van voertuigen, kleiner dan 6 meter lengte, is toegestaan met een vergunning.
 • Voor het parkeren in de parkeervakken geven we geen tijdelijke ontheffingen uit.

Buiten de parkeervakken

 • Laden en lossen is toegestaan tijdens venstertijden voor voertuigen met een maximale lengte van 10 meter.
 • Parkeren is verboden.