Uitkeringsspecificatie en jaaropgave

Algemeen

Een uitkeringsspecificatie is het overzicht van hoe uw uitkering is berekend. Een jaaropgave is een overzicht van de uitkering die u in het vorige jaar heeft ontvangen. Ook staat erin hoeveel belasting is ingehouden.

Wat u moet weten

Kijk op Mijn Inkomen voor uw jaaropgaven en uitkeringsspecificaties. 

  • U ontvangt elke maand een uitkeringsspecificatie. 
  • Uiterlijk begin februari krijgt u automatisch één jaaropgave toegezonden. De jaaropgave heeft u nodig om een woning te huren, belastingaangifte te doen en om toeslagen aan te vragen.