Uitnodigen van burgemeester of wethouder

Wilt u de burgemeester of een wethouder uitnodigen bij een bijeenkomst? De leden van het college gaan hier graag op in als de agenda het toelaat.

  • Probeer uw uitnodiging zes weken voor de datum van de bijeenkomst te versturen.
  • Stuur informatie over de bijeenkomst mee. Na het indienen van het verzoek kunt u nog aanvullende informatie versturen als die niet beschikbaar is bij het verzoek. Dit helpt om het bezoek inhoudelijk goed voor te bereiden.
  • Omschrijf duidelijk waarom u de burgemeester of wethouder juist bij deze bijeenkomst wilt uitnodigen. Als u een bepaalde bestuurder wilt uitnodigen. Uw verzoek maakt meer kans als er een raakvlak is met de portefeuille van de bestuurder.
  • Vermeld gegevens van een contactpersoon (naam, telefoonnummer, e-mailadres). Het is misschien nodig dat we nog contact met u opnemen voor meer informatie of veranderingen op het laatste moment. 
  • Door het grote aantal verzoeken kunnen de leden van het college van B en W niet op elke uitnodiging ingaan.
  • Het college besluit in de B en W vergadering wie naar een bijeenkomst gaat.

Richt uw brief aan:

College van B en W Gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo 

Of per e-mail rechtstreeks aan de bestuurder: