Uittreksels voor advocaten en notarissen

Algemeen

Heeft u als advocaat, notaris of een andere zakelijke dienstverlener inlichtingen uit de Basisregistratie Personen (BRP) of burgerlijke stand nodig? Bijvoorbeeld voor een gerechtelijke procedure? Vraag de uittreksels, afschriften online aan. U betaalt direct bij de aanvraag.

Afschrift burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden? U vraagt dan een afschrift burgerlijke stand aan.

Dit kunt u regelen met e-Herkenning en zonder e-Herkenning.

Kosten

Afschrift burgerlijke stand, inclusief portokosten € 17,69

Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Op het uittreksel basisregistratie personen (BRP) staan standaard de naam, adres, geboorteplaats en –datum. Daarnaast kunt u er andere gegevens op laten zetten. Dit kunt u aangeven in het online formulier. U kunt kiezen uit:

Soorten uittreksels:

  • Uittreksel BRP
  • Uittreksel BRP met woonhistorie
  • Uittreksel BRP met vermelding nationaliteit
  • Internationaal uittreksel BRP

Kosten

Uittreksel BRP, inclusief portokosten € 17,94.

Staat van inlichtingen

Waarom inlichtingen?

Meestal blijkt uit het testament van de overledene wie de erfgenamen zijn. Als er geen testament is, geldt het wettelijk erfrecht. Is niet duidelijk wie de erfgenamen zijn, dan doet de notaris een aanvraag bij de gemeente voor inlichtingen uit de BRP. Dit betekent dat hij/zij om een opgave van nabestaanden vraagt, dit heet een Staat van Inlichtingen.

Hoe werkt het?

Alleen een notaris mag online een verzoek doen voor het opmaken van een Staat van Inlichtingen. De informatie die nodig is om een verklaring van erfrecht op te stellen moet de notaris opvragen in de laatste woongemeente van de overledene. Mocht een persoonskaart zich bij de gemeente Venlo bevinden, dan kan de laatste woongemeente de persoonskaart bij ons opvragen.

Kosten

Staat van Inlichtingen, inclusief portokosten € 26,49.