Vastgoed

Gemeente Venlo is eigenaar van diverse bedrijfspanden en woonhuizen die u kunt kopen of huren. Ook heeft de gemeente bouwkavels te koop. Mogelijk kunt u ook kleine stukken openbare grond kopen of huren, als dit grenst aan uw eigen grond. Meer informatie over ons vastgoed-aanbod vindt u op www.venloverkoopt.nl