Vergoeding planschade

Algemeen

Wordt er in de buurt van uw woning of bedrijfsgebouw gebouwd? Is uw pand daardoor minder waard geworden of loopt u inkomsten mis? Als deze bouw eerst niet in het bestemmingsplan paste en nu wel door een maatregel van de gemeente, dan kunt u een tegemoetkoming in de vergoeding van planschade aanvragen.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vergoeding van planschade als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De schade komt door wijziging van een plan zoals een nieuw bestemmingsplan of een uitzondering op een bestemmingsplan.
 • Deze wijziging is onherroepelijk vastgesteld.
 • De schade was niet te verwachten, voorkomen of beperken (bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten).
 • U lijdt schade doordat uw woning of bedrijfsgebouw minder waard is geworden of doordat u inkomsten misloopt. Let op: als huurder hebt u geen recht op vergoeding voor de lagere waarde van uw woning of bedrijfsgebouw.
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging onherroepelijk is geworden.
 • U hebt niet op een andere manier een tegemoetkoming of compensatie voor de schade ontvangen.

Wat gebeurt er met uw aanvraag

 • Bij de beoordeling van de schade houden we rekening met het normaal maatschappelijk risico, minimaal 2% van de waarde van uw pand vergoeden we niet.
 • Een onafhankelijke commissie die de schade beoordeelt, behandelt uw aanvraag.
 • De commissie geeft u de mogelijkheid om uw verzoek uit te leggen of aan te vullen.
 • De commissie stelt een advies op.
 • De gemeente beslist naar aanleiding van dit advies.

Niet eens met besluit

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

Een aanvraag doen kost € 300,- .
U krijgt de kosten terug als u van de gemeente een vergoeding voor planschade krijgt.