Vergoeding planschade

Wordt er in de buurt van uw woning of bedrijfsgebouw gebouwd? Is uw pand daardoor minder waard geworden of loopt u inkomsten mis? Als deze bouw eerst niet in het bestemmingsplan paste en nu wel door een maatregel van de gemeente, dan kunt u een tegemoetkoming in de vergoeding van planschade aanvragen.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vergoeding van planschade als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De schade komt voort uit een planologische wijziging zoals een nieuw bestemmingsplan of een uitzondering op een bestemmingsplan.
 • Deze wijziging is onherroepelijk vastgesteld.
 • De schade was niet te voorzien, voorkomen of beperken (bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten).
 • U lijdt schade doordat uw woning of bedrijfsgebouw minder waard is geworden of doordat u inkomsten misloopt. Let op: als huurder hebt u geen recht op vergoeding voor waardevermindering van uw woning of bedrijfsgebouw.
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging onherroepelijk is geworden.
 • U hebt niet op een andere manier een tegemoetkoming of compensatie voor de schade ontvangen.

Wat gebeurt er met uw aanvraag

 • Bij de beoordeling van de schade wordt rekening gehouden met het normaal maatschappelijk risico, minimaal 2% van de waarde van uw pand wordt niet vergoed.
 • Een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie behandelt uw aanvraag.
 • De commissie stelt u in de gelegenheid om uw verzoek toe te lichten of aan te vullen.
 • De commissie stelt een advies op.
 • De gemeente beslist naar aanleiding van dit advies.

Niet eens met besluit

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Kosten

Indienen van een aanvraag kost € 300,- .
U krijgt de kosten terug als de gemeente u een vergoeding voor planschade heeft toegekend.