Verhuizen

Algemeen

Verhuist u binnen de gemeente Venlo of komt u hier vanuit een andere gemeente wonen? Geef uw verhuizing op tijd door, vanaf 4 weken voor uw verhuisdatum of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Als u verhuist naar een adres waar al iemand woont, moet u bij het melden van de verhuizing ook bewijzen dat u toestemming hebt voor de verhuizing.

Wie mag verhuizing doorgeven?

Ouder dan 16 jaar

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, mag zelf zijn of haar verhuizing doorgeven
 • Ouders en hun meerderjarig kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. U woont op dat moment dan wel op hetzelfde adres en u verhuist naar hetzelfde adres.
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. U woont op dat moment dan wel op hetzelfde adres en u verhuist naar hetzelfde adres.
 • Meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd
 • Curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld

Kinderen, jonger dan 16 jaar

 • Verhuist het kind met u mee? Ouders, voogden of verzorgers geven de verhuizing voor hun minderjarige kinderen door. Dit kan online.
 • Verhuist alléén het kind naar een ander adres? U kunt de verhuizing niet online doorgeven. Maak een afspraak in het stadskantoor.
 • Het kind hoeft niet aanwezig te zijn bij de afspraak.

Inwonen

Als u verhuist naar een adres waar al iemand staat ingeschreven moet u bij het melden van de verhuizing ook bewijzen dat u toestemming heeft van de bewoner. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of als u voor lange tijd in een instelling of tehuis gaat wonen,

Bij de online melding kan dit op 2 manieren.

 • Tijdens het invullen van het formulier kan de hoofdbewoner inloggen met DigiD om toestemming te geven
 • U kunt in het online formulier een schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner toevoegen. Hiervoor kunt u onderstaand formulier gebruiken. Een scan of foto van het ingevulde formulier kunt u toevoegen bij uw online aangifte.

Voorwaarden

 • Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Venlo? Uw oude gemeente krijgt automatisch het nieuwe adres door. U hoeft zich niet uit te schrijven bij uw oude gemeente.
 • Als u verhuist naar een andere gemeente in Nederland, hoeft u dit niet te melden bij de gemeente Venlo
 • Doorgeven van een verhuizing is gratis.

Op tijd doorgeven

 • U moet uw nieuwe adres uiterlijk 5 dagen na de verhuizing aan ons doorgeven.
 • U kunt uw nieuwe adres niet eerder dan 28 dagen voor uw verhuizing aan ons doorgeven.

Als u het nieuwe adres meer dan 5 dagen na de verhuizing doorgeeft, gaat de adreswijziging in op de dag dat u de verhuizing doorgeeft aan de gemeente.

Boete

De gemeente Venlo kan u een bestuurlijke boete BRP opleggen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Geef daarom op tijd uw verhuizing door aan de gemeente. De boete kan oplopen tot € 325,-

Wie krijgen mijn gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)?

Melden aan de balie

U kunt er ook voor kiezen uw verhuizing persoonlijk te melden aan de balie. U moet hiervoor een afspraak maken.

Meenemen naar de afspraak

 • Huur- of koopcontract van uw nieuwe woning.
 • Als u verhuist naar een adres waar al iemand anders woont, moet u een schriftelijke verklaring voorleggen waaruit blijkt dat u toestemming heeft naar het adres te verhuizen.

Geef uw mening