Verhuizing vanuit buitenland

Komt u uit het buitenland en wilt u (weer) in Nederland gaan wonen? En gaat u zich vestigen in Venlo? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst laten inschrijven. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Maak uw afspraak via telefoonnummer 14 077

Wat u moet weten

De gemeente moet uw identiteit vaststellen. Daarom moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs langskomen. Ook uw mogelijke partner, meerderjarige bewoners die deel uitmaken van uw gezin en minderjarige kinderen moeten persoonlijk meekomen.

Rechtmatig verblijf

Uw verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit
 • u heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie
 • u heeft een geldige verblijfsvergunning

Bent u binnen een half jaar langer dan 90 dagen achter elkaar in Nederland? Dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Op tijd doorgeven

 • U moet uw nieuwe adres uiterlijk 5 dagen na de verhuizing aan ons doorgeven.
 • Als u het nieuwe adres meer dan 5 dagen na de verhuizing doorgeeft, gaat de inschrijving in op de dag dat u dit meldt aan de gemeente.

Boete

De gemeente Venlo kan u een bestuurlijke boete BRP opleggen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). De boete kan oplopen tot € 325,-.

Meenemen

 • al uw identiteitsbewijzen (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
 • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • bewijs dat u hier woont zoals een kopie van uw huur- of koopcontract
 • als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt: een bewijs van uitschrijving
 • originele gelegaliseerde en vertaalde buitenlandse documenten van uzelf en van uw kinderen, zoals geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakten
 • andere documenten die betrekking hebben op uw persoonlijke status

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan uw inschrijving in Nederland.