Verklaring omtrent het gedrag

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft een VOG bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in het onderwijs of de kinderopvang. U vraagt een VOG samen met uw werkgever online aan. Als dat niet kan, kunt u de aanvraag zelf indienen bij de gemeente.

Wat u moet weten

 • Het ministerie van justitie (Justis) screent personen die een VOG aanvragen en verstrekt de VOG's.
 • Binnen uiterlijk 4 weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd.
 • Kijk op de website Dienst Justis voor veelgestelde vragen en meer informatie.

Aanvragen

Online via werkgever

 • Uw aanstaande werkgever kan een VOG online aanvragen bij Dienst Justis. Dan hoeft u geen afspraak te maken bij de gemeente. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning.
 • Als uw werkgever de VOG heeft aangevraagd en het werkgeversdeel heeft ingevuld, krijg u een e-mail met een link om de vragenlijst online af te ronden.

Op afspraak

 • Geeft uw werkgever (of u) de voorkeur aan een schriftelijke aanvraag? Dan kan de aanvraag op papier ingediend worden.
 • Een schriftelijke aanvraag is alleen mogelijk via de gemeente waar u woont.
 • Gebruik het aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen van Dienst Justis.
 • Vul het aanvraagformulier in met uw werkgever. Neem het ingevulde formulier mee naar uw afspraak in het stadskantoor.
 • Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) en geen Nederlands postadres heeft, of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG aanvragen bij Dienst Justis.

Meenemen

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG
 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • Pinpas (of contant geld)

Kosten

€ 33,85 bij een online aanvraag via uw werkgever (E-herkenning).
€ 41,35 bij een aanvraag via de gemeente.