Vertrek naar buitenland doorgeven

U meldt uw emigratie naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar in totaal 8 maanden of langer naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn.

Wat u moet weten

Als alle gezinsleden van het adres meeverhuizen naar het buitenland, dan kunt u online aangifte doen met DigiD. Dit kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

Als niet alle gezinsleden van het adres meeverhuizen naar het buitenland, dan moet u de aangifte persoonlijk aan de balie doorgeven.  Maak hiervoor een afspraak.
Geldt de aangifte ook voor minderjarige kinderen, dan moeten zij bij de afspraak aanwezig zijn.

  • Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Meenemen

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)
  • Adresgegevens van de plek waar u in het nieuwe land gaat verblijven.

Kosten

Geen