Vertrek naar buitenland doorgeven

U meldt uw emigratie naar het buitenland bij de gemeente. U moet dit melden als u in een periode van 1 jaar meer dan 8 maanden in het buitenland verblijft.

Wat u moet weten

  • U kunt uw verhuizing naar het buitenland maximaal vijf dagen voor het vertrek melden bij de gemeente.
  • De datum waarop u de verhuizing meldt is de dag waarop u wordt uitgeschreven in Nederland.

Online of aan de balie

Als alle gezinsleden van het adres meeverhuizen naar het buitenland, dan kunt u online aangifte doen met DigiD. Dit kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

Als niet alle gezinsleden van het adres meeverhuizen naar het buitenland, dan moet u de aangifte persoonlijk aan de balie doorgeven.  U moet hiervoor een afspraak maken. Geldt de aangifte ook voor minderjarige kinderen, dan moeten zij bij de afspraak aanwezig zijn.

Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Meenemen

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)
  • Adresgegevens van de plek waar u in het nieuwe land gaat verblijven.

Kosten

Geen