Verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo)

Algemeen

Informatie van de overheid is zoveel mogelijk openbaar. Informatie die niet openbaar is gemaakt kunt u opvragen door het indienen van een Woo-verzoek.

Regelen zonder inlog

Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Vul dan het formulier zonder inloggen in.

Regelen zonder inloggen

Toelichting

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo) de vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via Nu Venlo of via Venlo.nl.

Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Woo-verzoek indienen.

Een Woo-verzoek is niet bedoeld voor het stellen van algemene vragen. Een Woo-verzoek is bedoeld voor het inzien van bestaande documenten, zoals een collegevoorstel.

  • Heeft u vragen over hoe u openbare documenten kunt vinden? Of heeft u een andere vraag over de Wet open overheid? Stuur dan een e-mail aan woo@venlo.nl
  • Stuur voor algemene vragen een e-mail naar info@venlo.nl

Indienen van het verzoek

  • Vul het formulier zo duidelijk en volledig mogelijk in
  • Benoem daarbij welke documenten u wilt inzien
  • Wijs een specifieke periode aan

Openbaarheid

Bepaalde informatie in documenten is niet geschikt voor openbaarheid. Dit komt omdat in sommige gevallen de bescherming van deze gegevens belangrijker is dan openbaarheid.

Het kan dus zijn dat we documenten geheel weigeren. Maar het kan ook zijn dat we documenten alleen voor een deel openbaar maken. Dan maken we delen van de documenten onleesbaar. Bijvoorbeeld een paragraaf over toezicht door de gemeente, persoonsgegevens van betrokken personen of een bijlage met financiƫle informatie van de gemeente. Wanneer we documenten niet openbaar maken, leggen we dat uit in het Woo-besluit.

Afhandeling van uw Woo-verzoek

Zodra we uw Woo-verzoek in behandeling nemen, ontvangt u een bevestiging. We beoordelen dan of het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten. Mocht het verzoek niet aan die voorwaarden voldoen dan ontvangt u hierover een bericht.