Voorwerp gevonden

Algemeen

Heeft u iets gevonden in gemeente Venlo? Wat u met een gevonden voorwerp moet doen, hangt af van wat u gevonden heeft.
Heeft u iets gevonden in een andere gemeente? Ga dan naar de website van de gemeente waar u het voorwerp gevonden heeft.

Wat heeft u gevonden?

Wat heeft u gevonden?

Beantwoord de vragen uit de beslisboom voor een gevonden tas, koffer, portemonnee of kaarthouder met inhoud. Dan krijgt u uitleg wat u met het gevonden voorwerp moet doen.

Dit soort documenten zijn eigendom van de overheid. Als u (een van) deze documenten gevonden heeft, moet u deze bij de gemeente inleveren. Dit kan tijdens de openingstijden.

Pasjes, zoals een bankpas, vervoerkaart, Stadspas en andere passen kunt u afgeven of opsturen naar de organisatie die op de pas of kaart genoemd staat.

Beantwoord de vragen uit de beslisboom voor een gevonden fiets. Dan krijgt u uitleg wat u met de fiets moet doen.

Lever de sleutel of de sleutelbos in bij de gemeente. Dit kan tijdens de openingstijden.

Sleutels registreren we niet en staan dus niet in de lijst met verloren voorwerpen. Elke ingeleverde sleutel bewaren we 1 jaar. Daarna vernietigen we de sleutel.

Beantwoord de vragen uit de beslisboom voor een gevonden voorwerp. Dan krijgt u uitleg wat u met het gevonden voorwerp moet doen.

Eigenaar al bekend?

Misschien heeft de eigenaar zich al gemeld. Staat het voorwerp dat u heeft gevonden in de lijst verloren voorwerpen? Neem dan contact met ons op via 14 077

Lijst verloren voorwerpen