Voorwerp gevonden

Algemeen

Als u een voorwerp heeft gevonden moet u dit verplicht melden bij de gemeente. ID-kaarten, paspoorten, rijbewijzen of verblijfsdocumenten moet u altijd afgeven bij de gemeente.

Meld uw gevonden voorwerp bij de gemeente.

Wat u moet weten

 • Als u een voorwerp vindt, dan bent u verplicht om dit zo snel mogelijk te melden bij de gemeente.
 • Voeg een foto van het gevonden voorwerp toe aan de melding. Dit maakt het voor de eigenaar makkelijker om het te herkennen.
 • Identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen en verblijfsdocumenten zijn eigendom van de staat. U bent verplicht om die bij de gemeente af te geven.
 • Als u het voorwerp in een besloten ruimte vindt, zoals een sporthal, een school of een kantoor, bent u verplicht dit te melden aan de bewoner, gebruiker of beheerder van deze ruimte.
 • Als een gevonden voorwerp is aangemeld bij de gemeente, publiceren we het voorwerp op de website verlorenofgevonden.nl. De eigenaar kan het daar terugvinden.

Wie bewaart het voorwerp

Er zijn 2 mogelijkheden:

 • U bewaart het voorwerp zelf. U bent verplicht te zorgen dat het voorwerp in dezelfde staat blijft zoals u het heeft gevonden. Als de eigenaar zich bij de gemeente meldt, neemt de gemeente of de eigenaar contact met u op. U moet het voorwerp 1 jaar bewaren.
 • U geeft het voorwerp af bij de gemeente.

Eigenaar worden

Zelf bewaard

 • Als u het voorwerp zelf 1 jaar heeft bewaard en als de eigenaar zich niet heeft gemeld, mag u het voorwerp houden.
 • U ontvangt per mail bericht als de termijn verstreken is en u eigenaar bent geworden.

Door gemeente bewaard

 • Als de gemeente het voorwerp in bewaring heeft, kunt u, als u de vinder bent, na 1 jaar eigenaar worden als het voorwerp een waarde heeft van meer dan € 450,- .
 • Geef in het stadskantoor direct aan dat u graag de eigenaar wilt worden als u het gevonden voorwerp afgeeft. 
 • U moet zich binnen 1 maand na de bewaartermijn van 1 jaar melden bij de gemeente. U krijgt geen bericht als de bewaartermijn van 1 jaar voorbij is. Dit moet u zelf in gaten houden.