Voorwerp gevonden

Als u een voorwerp heeft gevonden bent u verplicht dit te melden bij de gemeente. ID-kaarten, paspoorten, rijbewijzen of verblijfsdocumenten moet u altijd afgeven bij de gemeente.

  • Als u een voorwerp vindt, dan bent u verplicht om dit zo snel mogelijk te melden bij de gemeente.
  • Identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen en verblijfsdocumenten zijn eigendom van de staat. U bent verplicht om die bij de gemeente af te geven.
  • Als u het voorwerp in een besloten ruimte vindt, zoals een sporthal, een school of een kantoor, bent u verplicht dit te melden aan de bewoner, gebruiker of beheerder van deze ruimte.
  • U mag vragen om een vindersloon, maar dat is geen recht. Volgens de wet is 10% van de waarde van het gevonden voorwerp redelijk.

Melden

  • Als een gevonden voorwerp is aangemeld, wordt het gepubliceerd op de website verlorenofgevonden.nl. De eigenaar kan het daar terugvinden.
  • We vinden het prettig als u een foto toevoegt bij de melding. Zeker als u er voor kiest het voorwerp zelf te bewaren.

Wie bewaart het voorwerp

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • U bewaart het voorwerp zelf. U bent verplicht te zorgen dat het voorwerp in dezelfde staat blijft zoals u het heeft gevonden. Als de eigenaar zich bij de gemeente meldt, neemt de gemeente of de eigenaar contact met u op. U moet het voorwerp 1 jaar bewaren.
  • U geeft het voorwerp af bij de gemeente.

Eigenaar worden

  • Als u het voorwerp zelf 1 jaar heeft bewaard en als de eigenaar zich niet heeft gemeld, mag u het voorwerp houden.
  • Als de gemeente het voorwerp in bewaring heeft, kunt u, als u de vinder bent, na 1 jaar eigenaar worden als het voorwerp een waarde heeft van meer dan € 450,- . U moet zich binnen 1 maand na de bewaartermijn melden bij de gemeente. U krijgt geen bericht dat de bewaartermijn voorbij is.