Vrijwilligersverzekering

Bent u actief als vrijwilliger of mantelzorger in Venlo? Dan bent u voor activiteiten die u als vrijwilliger of mantelzorger uitvoert automatisch via ons verzekerd bij Centraal Beheer. Daarvoor hoeft u niets te doen. Vrijwilligers en organisaties hoeven zich hier niet voor aan te melden.

Wie is verzekerd via deze verzekering

U bent via de gemeente bij Centraal Beheer verzekerd als u:

  • bij een organisatie onbetaald en onverplicht werk doet met een maatschappelijk belang (ook als dat eenmalig is);
  • een maatschappelijke stage volgt vanuit het voortgezet onderwijs;
  • vrijwilligerswerk doet als tegenprestatie van de Participatiewet;
  • mantelzorger bent voor minimaal 8 uur per week;

Er geldt geen leeftijdsgrens.

Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie zijn niet verzekerd.

Wat is er verzekerd 

In het verzekeringsoverzicht staat wat er verzekerd is.

Vangnet

De vrijwilligersverzekering is een vangnet voor de vrijwilliger/mantelzorger. Het is niet de bedoeling dat u (financiële) schade heeft als er iets gebeurt tijdens het ‘werk’. Bij schadegevallen is het eerst aan de verzekering van de betrokken partijen. 

Pas als deze niet betaalt, kunt u een beroep doen op de vrijwilligersverzekering van de gemeente Venlo.

Schade melden

  1. Vul het schade aangifteformulier in.
  2. Stuur het formulier samen met de benodigde documenten naar gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo of naar info@venlo.nl met als onderwerp “vrijwilligersverzekering”. 

De gemeente stuurt het formulier, na controle op volledigheid, door naar Centraal Beheer Achmea. 

Eigen verzekering

Misschien heeft uw organisatie, door de vrijwilligersverzekering, geen eigen verzekering meer nodig. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Bekijk daarom goed de voorwaarden van de vrijwilligersverzekering en/of neem contact met je eigen verzekeringsmaatschappij.

Vragen

Kijk voor antwoord op veelgestelde vragen en meer informatie op de website van Centraal Beheer, vrijwilligersverzekering.