Wat doet de gemeenteraad?

De inwoners van Venlo hebben 39 raadsleden gekozen. Als gemeenteraad vertegenwoordigen de raadsleden de 100.000 Venlonaren. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Dit houdt in dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat er nodig is in een gemeente; aan huishoudelijke hulp voor ouderen, parkeergarages of bijvoorbeeld aan sportvoorzieningen. Het college (burgemeester en wethouders) gaat hier vervolgens mee aan de slag. Het college stelt maatregelen voor en voert vervolgens het door de raad vastgestelde beleid uit.

Achteraf ziet de raad er op toe of het college alle plannen die de raad heeft aangenomen wel uitvoert en of dit op de juiste manier en binnen budget gebeurt. De raad controleert dit aan de hand van onder andere de begroting en het jaarverslag.