Wat doet de rekenkamer?

De rekenkamer Venlo toetst of het gemeentebestuur rechtmatig, doeltreffend en doelmatig bestuurt. Dit doet zij door objectief en onafhankelijk onderzoek uit te voeren.

Anders gezegd: de rekenkamer Venlo wil zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en of de voorgenomen doelstellingen van de gemeente ook daadwerkelijk worden bereikt.

De werkwijze, bevoegdheden, organisatie, gedragsregels etc. zijn vastgelegd in de verordening Rekenkamercommissie 

Heeft u vragen over de rekenkamer? Neem dan contact op met de secretaris van de rekenkamer, Paul Bosch, e-mail: p.bosch@venlo.nl of tel: 06 - 1055 1336.