Wethouder Erwin Boom

Wethouder Erwin Boom

Wethouder namens de PvdA voor de onderwerpen economie, sociale zaken en kennisinfrastructuur

 • Kennisinfrastructuur (hbo en wo)
 • Economische Zaken
 • Winkelcentra
 • Horecabeleid
 • Vrijetijdseconomie (toerisme)
 • City branding
 • Arbeidsparticipatie (inclusief Kan Doen)
 • Arbeidsmarkt
 • Armoedebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Vastgoed en grondbedrijf
 • Campusontwikkeling
 • Vierpaardjes
 • Ontwikkeling jachthaven

Wijkwethouder van Binnenstad Venlo, Venlo Noord, Venlo Noord-Oost en ‘t Ven.
(representatie in de wijk, niet het vaste aanspreekpunt voor dossiers die spelen in de wijk)