Wethouder Erwin Boom

Wethouder Erwin Boom

Wethouder namens de PvdA voor de onderwerpen economie, sociale zaken en kennisinfrastructuur

 • Kennisinfrastructuur (hbo en wo)
 • Economische Zaken
 • Winkelcentra
 • Horecabeleid
 • Vrijetijdseconomie (toerisme)
 • City branding
 • Arbeidsparticipatie (inclusief Kan Doen)
 • Arbeidsmarkt
 • Armoedebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Vastgoed en grondbedrijf
 • Campusontwikkeling
 • Vierpaardjes
 • Ontwikkeling jachthaven

Wijkwethouder van Binnenstad Venlo, Venlo Noord, Venlo Noord-Oost en ‘t Ven.
(representatie in de wijk, niet het vaste aanspreekpunt voor dossiers die spelen in de wijk)

Nevenfuncties ambtshalve

 • Lid stuurgroep Op-Zuid, niet betaald
 • Lid AB Crossroads Limburg, niet betaald
 • Bestuurslid Stichting Crossroads Limburg, niet betaald
 • Voorzitter PHO Regio Venlo Domein Economie, niet betaald
 • Lid Aandeelhoudersvergadering Ontwikkelbedrijf Greenport, niet betaald
 • Jurylid Lodewijk van der Grintenprijs, niet betaald
 • Lid Aandeelhoudersvergadering BV Campus Vastgoed, niet betaald
 • Bestuurslid Stichting Duurzame Bedrijventerreinen, niet betaald
 • Voorzitter Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling WAA (Werkvoorzieningsschap Aanvullende Arbeid Venlo e.o.), niet betaald
 • Voorzitter Raad van Commissarissen WAA Groep NV, niet betaald
 • Voorzitter Werkbedrijf arbeidsmarktregio Noord-Limburg, niet betaald
 • Euregio Rijn Maas Noord - Economie en Toerisme, niet betaald
 • Lid economische pijler G40, niet betaald