Wethouder Erwin Boom

Wethouder Erwin Boom

Wethouder Economie, Arbeidsmarkt en Hoger Onderwijs

E. (Erwin) Boom
partij: PvdA
e-mail: e.boom@venlo.nl

 • Kennisinfrastructuur
 • Arbeidsmarkt
 • Agrifood, logistiek en maakindustrie
 • Vrijetijdeconomie
 • Winkelcentra
 • Werklocaties
 • Verkeersveiligheid stad en regio
 • Multimodale ontsluiting
 • Vierpaardjes
 • Studentenstad
 • Projecten Grondbedrijf
 • Horecabeleid
 • Wijkwethouder: Venlo Binnenstad, Venlo Noord, |Venlo Noord-Oost en 't Ven
 • Spoor (economie en ruimtelijke ordening)
 • Vastgoed

Nevenfuncties ambtshalve:

 

 • Voorzitter PHO Regio Venlo Domein Economie, niet betaald
 • Bestuurslid Stichting Duurzame Bedrijventerreinen, niet betaald
 • Lid stuurgroep Op-Zuid, niet betaald 
 • Lid BAG (Bestuurlijke Adviesgroep) A67, niet betaald  
 • Lid regiegroep MIRT, niet betaald 
 • Lid Aandeelhoudersvergadering Ontwikkelbedrijf Greenport, niet betaald   
 • Lid Aandeelhoudersvergadering BV Campus Vastgoed, niet betaald
 • Jurylid Lodewijk vd Grintenprijs, niet betaald