Wethouder Frans Schatorjé

Wethouder Frans Schatorjé

Wethouder namens EENLokaal voor de onderwerpen jeugd, onderwijs en financiën

 • Financiën
 • Jeugdzorg (inclusief preventie jeugd)
 • Sociale wijkteams
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Vroegtijdig schoolverlaten
 • Peuterspeelzaalwerk
 • Passend onderwijs
 • Leerlingenvervoer
 • Laaggeletterdheid
 • Gezondheid
 • Regionale samenwerking
 • Bedrijfsvoering (inclusief Personeel en Organisatie)

Wijkwethouder van Tegelen, Steyl en Belfeld.
(representatie in de wijk, niet het vaste aanspreekpunt voor dossiers die spelen in de wijk)