Wethouder Frans Schatorjé

Wethouder Frans Schatorjé

Wethouder Zorg, Welzijn en Onderwijs

F.P.M. (Frans) Schatorjé
partij: EENLokaal
e-mail: f.schatorje@venlo.nl

  • Coördinerend wethouder sociaal domein
  • Beschermd wonen
  • Passend onderwijs
  • Doelgroepenvervoer
  • Laaggeletterdheid