Wethouder Frans Schatorjé

Wethouder Frans Schatorjé

Wethouder namens EENLokaal voor de onderwerpen jeugd, onderwijs en financiën

 • Financiën
 • Jeugdzorg (inclusief preventie jeugd)
 • Sociale wijkteams
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Vroegtijdig schoolverlaten
 • Peuterspeelzaalwerk
 • Passend onderwijs
 • Leerlingenvervoer
 • Laaggeletterdheid
 • Gezondheid
 • Regionale samenwerking
 • Bedrijfsvoering (inclusief Personeel en Organisatie)

Wijkwethouder van Tegelen, Steyl en Belfeld.
(representatie in de wijk, niet het vaste aanspreekpunt voor dossiers die spelen in de wijk)

Nevenfuncties ambtshalve

 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord, niet betaald
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord, niet betaald
 • VZ van bestuurscommissie GGD (Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord), niet betaald
 • Voorzitter GR ICT NML, niet betaald
 • Lid van de commissie Arbeitsmarkt und Bildung van Euregio Rijn-Maas-Noord, niet betaald
 • Vicevoorzitter Regiogroep regio Noord-Limburg, niet betaald
 • Voorzitter VSV regio Noord- en Midden-Limburg, niet betaald
 • Lid portefeuillehouderoverleg Vitaal & Gezond Regio Venlo, niet betaald
 • Lid sociale pijler G40, niet betaald
 • Lid Algemeen bestuur en Dagelijks Bestuur van de BsGW, niet betaald
 • Voorzitter CSG Limburg (Centrum Seksueel Geweld), niet betaald
 • VZ Stuurgroep Leren & Werken Noord-Limburg, niet betaald
 • Lid Stuurgroep Gelijke Kansen Onderwijs Venlo, niet betaald
 • Bestuurslid Geweld in Afhankelijkheidsrelaties Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg, niet betaald
 • VEGAL Enexis, niet betaald
 • BNG Bank, niet betaald
 • CSV Amsterdam BV (CSV), niet betaald
 • Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE), niet betaald
 • Banenplein Limburg (BPL), niet betaald
 • Lid VNG commissie Financiën, niet betaald

Nevenfuncties niet ambtshalve

 • Erelid Sportclub Irene, niet betaald
 • Lid Vereinigde Oeles Adjudante, niet betaald