Wethouder Frans Schatorjé

Frans Schatorjé

Wethouder namens EENLokaal voor de onderwerpen zorg, welzijn en onderwijs.

 • Financiën & bedrijfsvoering
 • Coördinerend wethouder sociaal domein
 • Financieel evenwicht sociaal domein
 • Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt
 • Zorg- en veiligheidshuis
 • Beschermd wonen
 • Ontwikkelen en versterken van algemene voorzieningen
 • Sociale wijkteams
 • Proces en beleid woningaanpassingen
 • Maatschappelijke opvang
 • Versterken positieve gezondheid
 • Preventie van volwassenen en ouderen
 • Preventie jeugdzorg
 • Persoonlijke ontwikkeling inwoners
 • Voortijdig schoolverlaten
 • Peuterspeelzaalwerk/VVE
 • Passend onderwijs
 • Het behouden en versterken van een adequate leeromgeving
 • Schakelklassen
 • Bewegingsonderwijs
 • Leerlingenvervoer/doelgroepenvervoer
 • Laaggeletterdheid
 • Inclusieve samenleving
 • Wijkwethouder: Tegelen, Op de Heide, Steyl en Belfeld

Nevenfuncties ambtshalve

 • Voorzitter VSV regio Noord- en Midden Limburg, niet betaald
 • Voorzitter CSG Limburg (Centrum Seksueel Geweld), niet betaald
 • Vicevoorzitter Regiegroep regio Noord-Limburg, niet betaald
 • Bestuurslid Tripel Helex zorg aan zet, niet betaald
 • Bestuurslid Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg, niet betaald
 • Lid Algemeen bestuur en Dagelijks Bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord, niet betaald 
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, niet betaald
 • Lid van bestuurscommissie GGD (Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord), niet betaald 
 • Lid van de commissie Arbeitsmarkt und Bildung van Euregio Rijn-Maas-Noord, niet betaald
 • Lid portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Regio Venlo, niet betaald
 • Lid sociale pijler G40, niet betaald
 • Lid Stuurgroep Leren & Werken Noord-Limburg, niet betaald
 • Lid Stuurgroep Gelijke Kansen Onderwijs Venlo, niet betaald

Nevenfuncties niet ambtshalve

 • Erelid Sportclub Irene, niet betaald
 • Lid Vereinigde Oeles Adjudante, niet betaald