Wethouder Frans Schatorjé

Wethouder Frans Schatorjé

Wethouder Zorg, Welzijn en Onderwijs

F.P.M. (Frans) Schatorjé
partij: EENLokaal
e-mail: f.schatorje@venlo.nl

 • Coördinerend wethouder sociaal domein
 • Financieel evenwicht sociaal domein
 • Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt
 • Zorg- en veiligheidshuis
 • Beschermd wonen
 • Ontwikkelen en versterken van algemene voorzieningen
 • Sociale wijkteams
 • Proces en beleid woningaanpassingen
 • Maatschappelijke opvang
 • Versterken positieve gezondheid
 • Preventie van volwassenen en ouderen
 • Preventie jeugdzorg
 • Persoonlijke ontwikkeling inwoners
 • Voortijdig schoolverlaten
 • Peuterspeelzaalwerk/VVE
 • Passend onderwijs
 • Het behouden en versterken van een adequate leeromgeving
 • Schakelklassen
 • Bewegingsonderwijs
 • Leerlingenvervoer/doelgroepenvervoer
 • Laaggeletterdheid
 • Inclusieve samenleving
 • Wijkwethouder: Tegelen, Op de Heide, Steyl en Belfeld