Wethouder Jacques Smeets

Wethouder Jacques Smeets

Wethouder namens EENLokaal voor de onderwerpen welzijn en burgerparticipatie

 • Wmo (inclusief preventie volwassenen en ouderen)
 • Beschermd wonen
 • Sociale wijkteams
 • Wmo
 • Gemeenschapsaccommodaties
 • Inclusieve samenleving
 • Inburgering
 • Vrijwilligerswerk / mantelzorg
 • Burgerparticipatie
 • Wijken en dorpen
 • Buurtbudgetten
 • Dienstverlening
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Veilingterrein
 • Vastenavondkamp

Wijkwethouder van Blerick, Hout-Blerick en Boekend.
(representatie in de wijk, niet het vaste aanspreekpunt voor dossiers die spelen in de wijk)