Wethouder Jacques Smeets

Wethouder Jacques Smeets

Wethouder namens EENLokaal voor de onderwerpen welzijn en burgerparticipatie

 • Wmo (inclusief preventie volwassenen en ouderen)
 • Beschermd wonen
 • Sociale wijkteams
 • Wmo
 • Gemeenschapsaccommodaties
 • Inclusieve samenleving
 • Inburgering
 • Vrijwilligerswerk / mantelzorg
 • Burgerparticipatie
 • Wijken en dorpen
 • Buurtbudgetten
 • Dienstverlening
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Veilingterrein
 • Vastenavondkamp

Wijkwethouder van Blerick, Hout-Blerick en Boekend.
(representatie in de wijk, niet het vaste aanspreekpunt voor dossiers die spelen in de wijk)

Nevenfuncties ambtshalve

 • Omnibuzz, niet betaald
 • Euregio Rijn-Maas-Noord – Sociale aangelegenheden, cultuur en sport, niet betaald
 • Bestuurscommissie Wmo, niet betaald
 • Lid sociale pijler G40, niet betaald

Nevenfuncties niet ambtshalve

 • Bestuurder van Jacques Smeets Invest B.V.
 • Bestuurder van Jacques Smeets Beheer B.V.
 • Bestuurder van Smeets Vastgoed B.V.
 • Bestuurder La Vita Sana B.V.
 • Bestuurder Fast PT B.V.
 • Bestuurder Mynergy B.V.
 • Via Jacques Smeets Beheer B.V. bestuurder van Verenigde Smeets Bedrijven International B.V.
 • Via Verenigde Smeets Bedrijven International B.V. bestuurder van Smeets Projectbouw B.V. en PreCura Groep B.V.

Deze nevenfuncties hebben geen conflicterende belangen. Er is ook geen sprake van belangenverstrengeling in relatie tot de gemeente Venlo of de portefeuille van Wethouder Smeets.