Wethouder Marij Pollux-Linssen

Wethouder Marij Pollux

Wethouder Duurzaamheid, Cultuur en Evenementen

M.P.A.G. (Marij) Pollux-Linssen
partij: GroenLinks
e-mail: m.pollux@venlo.nl

 • Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum
 • Q4 en Maaswaard
 • KazerneKwartier
 • Klimaatadaptatie
 • Energietransitie
 • Cultuur
 • Evenementen
 • Cultuurparticipatie
 • Milieu
 • Natuur, Groen en Water
 • Hoogwater bescherming
 • Spoorveiligheid
 • Wijkwethouder: Hout-Blerick, Blerick (m.u.v. Vastenavondkamp) en Boekend