Wethouder Marij Pollux-Linssen

Wethouder Marij Pollux-Linssen

Wethouder namens GroenLinks voor de onderwerpen duurzaamheid, openbare ruimte, verkeer en cultuur

 • Duurzaamheid
 • Klimaatadaptatie
 • Circulaire economie
 • Energietransitie
 • Verkeer en vervoer (inclusief parkeren, spoor en water)
 • Cultuur en evenementen
 • Openbare ruimte
 • Natuur, groen en water
 • Afval
 • Hoogwaterbescherming
 • Stationsgebied Venlo
 • Ontwikkeling Steyl
 • Q4

Wijkwethouder van Venlo Zuid en Venlo Oost.
(representatie in de wijk, niet het vaste aanspreekpunt voor dossiers die spelen in de wijk)