Wethouder Marij Pollux-Linssen

Wethouder Marij Pollux-Linssen

Wethouder namens GroenLinks voor de onderwerpen duurzaamheid, openbare ruimte, verkeer en cultuur

 • Duurzaamheid
 • Klimaatadaptatie
 • Circulaire economie
 • Energietransitie
 • Verkeer en vervoer (inclusief parkeren, spoor en water)
 • Cultuur en evenementen
 • Openbare ruimte
 • Natuur, groen en water
 • Afval
 • Hoogwaterbescherming
 • Stationsgebied Venlo
 • Ontwikkeling Steyl
 • Q4

Wijkwethouder van Venlo Zuid en Venlo Oost.
(representatie in de wijk, niet het vaste aanspreekpunt voor dossiers die spelen in de wijk)

Nevenfuncties ambtshalve

 • Lid commissie Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur, Mobiliteit, Milieu en Energie van Euregio Rijn-Maas-Noord, niet betaald
 • Plv. lid van de commissie Sociale aangelegenheden, cultuur en sport van Euregio Rijn-Maas-Noord, niet betaald
 • Voorzitter Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette (AB MSN), niet betaald
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma Maas (SDM), niet betaald
 • Lid Stuurgroep Noordelijke Maasvallei (via Waterschap Limburg), niet betaald
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Taakgroep Maas van Vereniging Nederlandse Riviergemeenten, niet betaald
 • Lid bestuurlijk overleg Waterpanel Noord (via Waterschap Limburg), niet betaald
 • Lid van bestuur Algemene Ledenvergadering Afval Samenwerking Limburg (ASL)-Penningmeester, niet betaald
 • G40 – lid Themagroep Duurzaamheid, niet betaald
 • Lid stuurgroep van RES Noord- en Midden-Limburg, niet betaald
 • Lid Regionaal Mobiliteitsoverleg, niet betaald
 • Voorzitter C2C ExpoLAB, niet betaald
 • Maasveren Limburg Noord (Maasveren), niet betaald
 • Voorzitter RMO Trendsportal Noord-Limburg, niet betaald
 • Lid fysieke pijler G40, niet betaald