Wethouder Tom Verhaegh

Wethouder Tom Verhaegh

Wethouder namens het CDA voor de onderwerpen wonen, ruimtelijke ordening en sport.

 • Wonen
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Volkshuisvesting
 • Milieu
 • Sport
 • Internationale werknemers
 • Statushouders
 • Monumenten en erfgoed
 • Kazernekwartier

Wijkwethouder van Arcen, Lomm en Velden
(representatie in de wijk, niet het vaste aanspreekpunt voor dossiers die spelen in de wijk)

Nevenfuncties ambtshalve

 • Regionale Uitvoeringsdienst Noord (RUD LN), niet betaald
 • Lid fysieke pijler G40, niet betaald
 • Nazorg Limburg BV (Bodemzorg), niet betaald

Nevenfuncties niet ambtshalve

 • Vrijwilliger Veldens Voedselbos, niet betaald
 • Organisator Veldens Penantie Toernooi, niet betaald
 • Organisator van Cantussen, niet betaald
 • Oud adjudanten Velden, niet betaald