Wethouder Tom Verhaegh

Wethouder Tom Verhaegh

Wethouder namens het CDA voor de onderwerpen wonen, ruimtelijke ordening en sport.

  • Wonen
  • Ruimtelijke ordening
  • Omgevingswet
  • Volkshuisvesting
  • Milieu
  • Sport
  • Internationale werknemers
  • Statushouders
  • Monumenten en erfgoed
  • Kazernekwartier

Wijkwethouder van Arcen, Lomm en Velden
(representatie in de wijk, niet het vaste aanspreekpunt voor dossiers die spelen in de wijk)