Wie vormen de rekenkamer Venlo?

De Rekenkamercommissie bestaat uit 4 externe leden en 3 leden van de gemeenteraad van de gemeente Venlo.

Voorzitter - extern lid

Klaartje Peters

De voorzitter is het centrale aanspreekpunt voor de algemene gang van zaken rond de rekenkamer en bewaakt de voortgang van de onderzoeksprojecten.

Klaartje Peters (1969) is bestuurskundige en heeft altijd in en voor het openbaar bestuur gewerkt. Ze is begonnen in de wetenschap en heeft vervolgens gewerkt in de Tweede Kamer, bij de rijksoverheid en als consultant. Sinds 2004 werkt ze als zelfstandig onderzoeker en publicist op het brede terrein van politiek, bestuur en samenleving. Daarnaast is voor 1 dag in de week als hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur verbonden aan de Universiteit Maastricht. Ze is al vanaf de instelling van gemeentelijke rekenkamers actief in deze wereld: als rekenkamerlid, opdrachtonderzoeker en soms betrokken bij (zelf)evaluaties van rekenkamers.

Hoofdfunctie:

 • Zelfstandig onderzoeker, docent/trainer en publicist op het gebied van openbaar bestuur

Nevenfuncties:

 • Hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht (betaald, 0,2 fte)
 • Rekenkamerdirecteur gemeente Beuningen (betaald)
 • Lid bestuur debatcentrum Sphinx in Maastricht (niet betaald)
 • Lid jury Goudvinkprijs Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) (niet betaald)
 • Lid redactie tijdschrift Bestuurswetenschappen (niet betaald)

Vicevoorzitter - extern lid

Emiel Broere

De heer Broere heeft jarenlange ervaring in de publieke sector op het gebied van management, control, bestuur en bedrijfsvoering. Hij studeerde bedrijfseconomie (Fontys Venlo), bedrijfswetenschappen (Radbouduniversiteit Nijmegen), Public Control (Erasmus Universiteit) en Public Management (Universiteit Twente).

Hoofdfunctie:

 • Business Strateeg Financiën & Bedrijfsvoering, Provincie Noord-Brabant (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Lid van de klachtencommissie gemeente Boxmeer (betaald)
 • Vrachtwagenchauffeur Jan Deckers Jr. Transport Ammerzoden (betaald)

Extern lid

Johan de Kruijf

Johan de Kruijf (1961) is bestuurskundige en bedrijfseconoom. Hij begon zijn loopbaan bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening en werkte later bij de gemeente Rotterdam en het UWV.

In zijn huidige functie als universitair docent bestuurskunde heeft hij meerdere studenten met een afstudeeropdracht in Venlo begeleid.

Dat prikkelde tot vragen over vergelijking van kansen voor grote steden en is mede aanleiding voor een sollicitatie bij de Rekenkamercommissie Venlo geweest.

Hij heeft ervaring met zelf rekenkamer onderzoek doen en is ook lid van andere rekenkamercommissies geweest.

Hoofdfunctie:

 • Universitair docent bestuurskunde Radboud Universiteit (betaald).

Nevenfuncties:

 • Commissaris bij Woonwaarts, woningcorporatie in Nijmegen (betaald).
 • Lid Raad van Toezicht bij LiemersNovum, primair onderwijs in Zevenaar e.o. (betaald).
 • Lid Rekenkamercommissie Enschede en adviseur van de rekeningencommissie (betaald).
 • Zelfstandig adviseur openbaar bestuur.

Extern lid

Jan-Willem van Giessen

Jan-Willem van Giessen is organisatieadviseur en onderzoeker in de publieke sector. Hij is zijn loopbaan gestart bij KPMG, is daarna aan de slag gegaan bij PwC en is nu al geruime tijd werkzaam bij Berenschot.

Hij heeft voor veel rekenkamers onderzoek mogen doen, vooral in het sociaal domein en in de kunst- en cultuursector.

Voor het ministerie van OCW, provincies, gemeenten en culturele instellingen doet hij opdrachten op het snijvlak van bestuur, beleid en organisatie.

Van 2005 tot 2018 is hij extern lid geweest van de Rekenkamer Maastricht.

Hoofdfunctie

 • Organisatieadviseur en onderzoeker in de publieke sector bij Berenschot (betaald).

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Lumiere Cinema en Bassin in Maastricht (niet betaald).

Raadsleden

De heer Leon van den Beucken (raadslid EENLokaal)
De heer Jos Hoezen (raadslid CDA)
De heer Jan Valize (raadslid PVV)
De heer Frans Keunen (plaatsvervangend raadslid VVD)

Ambtelijk secretaris

De heer Paul Bosch is ambtelijk secretaris van de rekenkamer.
Contact: 06 - 1055 1336 of e-mail p.bosch@venlo.nl.