Zorgsignalen (Wmo 2015 en Jeugdwet)

Algemeen

Twijfelt u of de juiste kwaliteit van zorg geleverd wordt of denkt u dat er iemand fraudeert? Meld dit bij de gemeente. Dit kan gemakkelijk en snel en als u wilt ook anoniem.

Meldpunt zorg Wmo 2015 en Jeugdwet

Soms is de kwaliteit van de zorg niet goed. Ook moet geld dat bedoeld is voor zorg besteed worden aan zorg. Meestal gaat dit goed, maar soms wordt er fraude gepleegd.

Om er zeker van te zijn dat de juiste zorg op de juiste manier wordt geleverd, wil de gemeente het graag weten als er iets niet klopt.

Ook als u alleen een vermoeden heeft dat er iets niet goed gaat, is het belangrijk dat u dit doorgeeft bij het meldpunt zorgsignalen.

Twijfelt u over de kwaliteit van de zorg of komt de zorgverlener onregelmatig of minder dan afgesproken? Misschien is er dan iets niet in orde. Het kan gaan om hulp die is ingekocht met een Persoonsgebonden Budget (PGB), maar ook om alle andere hulp van zorgverleners die een contract hebben met de gemeente.

Wie kan melden?

Iedereen kan terecht bij het meldpunt zorgsignalen. U hoeft dus niet zelf zorg te ontvangen, maar u kunt ook een melding doorgeven als het om de zorg van een familielid, buurman of kennis gaat.

Afhandeling

Een toezichthouder kwaliteit of rechtmatigheid van de gemeente behandelt uw melding. Een melding die niet gaat over de Wmo 2015 of Jeugdwet sturen we door naar bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of het Zorgkantoor. Als we een melding doorsturen, is de organisatie die de melding ontvangt verantwoordelijk voor de afhandeling.

Over het vervolg van uw melding kunnen wij u niets laten weten. Dat heeft te maken met de privacy van betrokkenen. Dat betekent niet dat er niets met uw melding gebeurt.

Telefoon e-mail of post

U kunt ook:

Gemeente Venlo Team Werk
T.a.v. handhaving Sociaal Domein 
Postbus 3388
5902 RJ Venlo