Zwerfdieren en dode dieren

Algemeen

Zwerfkatten, verwilderde katten, loslopende honden, overige zwerfdieren en natuurdieren die hulp nodig hebben kunt u melden bij dierenambulance Noordelijk Limburg.

Dierenambulance

Dierenambulance Noordelijk Limburg
Tel. 0478 - 220800
Telefonisch bereikbaar van 7.00 uur tot 23.00 uur

Vermiste dieren

Als uw dier vermist is kunt u bij opvang Op de Smakterheide navragen of het dier is binnengebracht. Daarnaast zijn er nog verschillende websites waarop u verloren of gevonden dieren kunt melden of zoeken:

Zwerfdieren en dieren in nood

Opvang Op de Smakterheide regelt de opvang van de volgende dieren in de gemeente Venlo:

  • zwerfkatten: zichtbaar verwaarloosde loslopende katten
  • loslopende honden
  • overige huisdieren zonder eigenaar, met uitzondering van landbouwdieren
  • zoogdieren en vogels die hulp nodig hebben

Als opvang Op de Smakterheide het dier zelf niet op kan vangen, regelen zij opvang bij een adres dat door de gemeente is aangewezen of erkend.

Opvang Op de Smakterheide neemt zwerfkatten en loslopende honden 14 dagen in bewaring. In die tijd kunt u uw dier hier, tegen betaling van gemaakte kosten, terughalen.
Na 14 dagen vervalt uw recht van eigendom. De opvang wordt dan eigenaar van de hond of kat en mag tot herplaatsing van het dier overgaan. 

Dode dieren

Huisdieren

U bent zelf verantwoordelijk voor de afvoer van kadavers van uw overleden huisdier.

Dieren in de natuur

De gemeente ruimt dode natuurdieren in principe niet op. De kadavers kunnen in de natuur achterblijven en vervullen een rol in de voedselketen. Zie www.dooddoetleven.nl.

Uitzonderingen waarvoor u met de gemeente Venlo kunt bellen zijn:

  • dode dieren in of bij het water 
  • grote kadavers op de openbare weg die een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid

144

Ziet u een (gewond) dier in nood, bel dan 144. Ook wanneer een dier een gevaar voor zichzelf en de veiligheid van mensen oplevert, belt u met 144. Is er een dier in uw omgeving dat wordt verwaarloosd of mishandeld?  Ook dan kunt u bellen met 144. Meer informatie op de website van het meldpunt.