Afval melding

Vragen en klachten over de afvalinzameling kunt u via het formulier op deze pagina rechtsreeks melden bij afvalinzamelaar Renewi.

Wat kunt u melden

U kunt het online formulier gebruiken voor vragen over

  • Afvaldump bij ondergrondse containers.
  • Duo-containers of GFT containers die niet (volledig) zijn geledigd.
  • Volle, verstopte, of defecte ondergrondse containers.
  • Overige onderwerpen die te maken hebben met huis aan huis inzameling en ondergrondse containers.

Telefoon

U kunt ook bellen met afvalinzamelaar Renewi via tel. 077-3599688.