Afval melding

Algemeen

Vragen en klachten over de afvalinzameling kunt u via het formulier op deze pagina rechtsreeks melden bij de afvalinzamelaar. Gemeente Venlo werkt hiervoor samen met Renewi en Inovim.

Wat kunt u melden

U kunt het online formulier gebruiken voor vragen over

  • Afvaldump bij ondergrondse containers.
  • Grijze of groene containers die niet (volledig) zijn geledigd.
  • PMD-zakken die niet zijn ingezameld.
  • Volle, verstopte, of defecte ondergrondse containers.
  • Overige onderwerpen die te maken hebben met huis aan huis inzameling en ondergrondse containers.
  • Is uw grijze of groene afvalcontainer kapot of heeft u een extra container nodig? Ga dan naar de pagina Grijze en groene containers.

Telefoon

Voor de afvalinzameling werkt gemeente Venlo samen met Renewi en Inovim. Neem bij vragen contact op via telefoonnummer 077 - 359 96 88.