Afval melding

Algemeen

Vragen en klachten over de afvalinzameling kunt u via het formulier op deze pagina rechtsreeks melden bij afvalinzamelaar Renewi.

Wat kunt u melden

U kunt het online formulier gebruiken voor vragen over

  • Afvaldump bij ondergrondse containers.
  • Grijze of groene containers die niet (volledig) zijn geledigd.
  • PMD-zakken die niet zijn ingezameld.
  • Volle, verstopte, of defecte ondergrondse containers.
  • Overige onderwerpen die te maken hebben met huis aan huis inzameling en ondergrondse containers.
  • Is uw grijze of groene afvalcontainer kapot of heeft u een extra container nodig? Ga dan naar de pagina Grijze en groene containers.

Telefoon

U kunt ook bellen met afvalinzamelaar Renewi: 077 - 359 96 88.