Afvalkalender

Huisvuil wordt aan huis opgehaald. Op de afvalkalender kunt u zien wanneer welk afval wordt ingezameld. Op feestdagen wordt geen afval opgehaald. De vervangende dagen zijn opgenomen in de afvalkalender.

Wekelijkse inzameling GFT-afval in de zomer

  • Vanaf 2 juni tot en met 30 augustus 2020 wordt het Groente-, Fruit- en Tuinafval bij laagbouwwoningen wekelijks opgehaald.
  • De wekelijkse inzameling vindt op dezelfde dag plaats als u gewend bent.
  • Zet de groene container in de zomer iedere week aan de straat op de gebruikelijke inzameldag.
  • De grijze container wordt iedere twee weken geleegd.

Let op: de extra ophaaldata van het GFT-afval zijn nog niet verwerkt in de online afvalkalender waarmee u op postcode en huisnummer kunt zoeken. 

Wat u moet weten

  • Verschillende afvalsoorten worden gescheiden ingezameld.
  • Woont u in hoogbouw of in de binnenstad van Venlo? Dan kunt u gebruik maken van ondergrondse afvalcontainers.
  • Op feestdagen wordt er geen afval opgehaald. De vervangende dagen zijn opgenomen in de afvalkalender.