Afval ophalen aan huis

In Venlo wordt het huisvuil gescheiden opgehaald. Woont u in een flat, andere hoogbouw of het centrum van Venlo, dan brengt u het huisvuil naar de ondergrondse container in de buurt.

Algemeen

 • De container moet vóór 7.30 uur aan de straat staan. U mag de container ook al de avond ervoor vanaf 22.00 uur aan straat zetten.
 • De ophaaldagen kunt u opzoeken in de afvalkalender
 • De container weegt maximaal 70 kg.
 • De deksel van de container is dicht en de wielen staan naar de straat.
 • U moet de container vóór 22.00 uur op de inzameldag weer binnenhalen.

GFT-afval

Groente, fruit en tuinafval (gft-afval)

 • Gft-afval verzamelt u in de groene afvalcontainer.
 • Woont u in een flat, andere hoogbouw of in de binnenstad van Venlo? Dan gooit u het gft-afval bij het restafval in de ondergrondse container.

Inzameling 

 • In de winter maken we uw groene container met GFT-afval één keer in de maand leeg. Het GFT-aanbod is dan klein.
 • In de zomer maken we uw groene container met GFT-afval elke week leeg om stankoverlast te beperken.
 • In de lente en in de herfst maken we uw GFT-container 1 x per twee weken leeg.

Hieronder staan de inzamelfrequentie per periode op een rij:

Inzamelfrequentie per periode
Periode Frequentie leegmaken GFT-container 
december, januari en februari 1 x per 4 weken
maart, april en mei 1 x per 2 weken
juni, juli en augustus 1 x per week
september, oktober en november 1 x per 2 weken

Let op: de planning van de afvalroutes gebeurt per volle week. De inzamelfrequentie wisselt daarom in de eerste of laatste volle week van de genoemde maand en wisselt niet midden in een week. Voorbeeld: GFT-afval wordt elke week opgehaald tot en met de week van 23 augustus. Vanaf 30 augustus wordt GFT-afval elke twee weken opgehaald.

PMD en restafval

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD)

 • Verpakkingen verzamelt u in het achterste vak van de grijze container.
 • PMD afval wordt 1 maal per 2 weken aan huis opgehaald, samen met het restafval.
 • Verpakkingen hoeven niet te worden uitgespoeld maar moeten wel leeg zijn.
 • Doppen mogen op de verpakking blijven zitten.
 • Gebruik alleen doorzichtige zakken voor uw PMD of doe het PMD los in uw container.
 • Woont u in een flat, andere hoogbouw of in de binnenstad van Venlo? Dan gooit u verpakkingen in de ondergrondse PMD container

Restafval

 • Restafval verzamelt u in de grijze container in het vak aan de voorkant.
 • De grijze container wordt 1 maal per 2 weken aan huis opgehaald, samen met het PMD-afval.
 • Woont u in een flat, andere hoogbouw of in de binnenstad van Venlo? Dan gooit u het restafval in de ondergrondse container voor het restafval.

Papier en karton

 • Bundel het het oud papier in dozen of met een touwtje erom.
 • De ophaaldagen kunt u opzoeken in de afvalkalender
 • U mag het oud papier pas op de ophaaldag aan de straat zetten. 
 • Per ophaaldag gelden andere tijden waarop oud papier aan de straat moet staan, graag kort van te voren:
  • Dinsdag ná 17:00 en voor 17:30 uur
  • Vrijdag voor 18:00 uur
  • Zaterdag voor 9:00 uur

Ander afval

Klein chemisch afval (KCA)

Klein chemisch afval wordt niet opgehaald. U kunt dit naar het milieustation brengen of weggooien bij een retourstation in de buurt.

Ander afval

Andere afvalsoorten moet u zelf wegbrengen.