Begraven

Om een plek op een gemeentelijke begraafplaats te mogen gebruiken, moet u een graf huren. Meestal doet de uitvaartverzorger dit voor u. Als rechthebbende kunt u de huurtermijn verlengen, als u dat wilt.

Wat u moet weten

 • U stuurt een e-mail naar begraafplaats@venlo.nl 
 • De eerste aanvraag voor een graf is tenminste voor 20 jaar.
 • Voor deze eerste bezorging gelden de volgende kosten:
  • de vergunning;
  • het delven van een graf;
  • het grafrecht voor 20 jaar.
 • Na de eerste 20 jaar kunt u de huurtermijn verlengen.
 • Kort voordat de termijn is verstreken ontvangt u als rechthebbende bericht. U kunt dan kiezen voor het verlengen van de huur of het laten ruimen van het graf.

Kosten

Overzicht kosten grafrechten
Soort grafrecht

Kosten 2022

eerste bezorging in een graf
(maken van het graf, grafrecht 20 jaar, vergunning)

€ 2.842,-
verlengen huur, per jaar € 111,- *
verlengen huur, periode 10 jaar € 1.110,- *
verlengen huur, periode 15 jaar € 1.665,- *
verlengen huur, periode 20 jaar € 2.220,- *
verlengen huur, periode 25 jaar € 2.775,- *
verlengen huur, periode 30 jaar € 3.330,- *
*ingeval het verlengen van het recht betrekking heeft op een dubbelbreed  particulier graf dubbele van de kosten
*ingeval het verlengen van het recht betrekking heeft op een eigen urnengraf of urnennis helft van de kosten
*ingeval het verlengen van het recht betrekking heeft op een persoon beneden 12 jaar kwart van de kosten
*ingeval het verlengen van het recht betrekking heeft op een persoon beneden 1 jaar of een foetus een achtste van de kosten
reserveren graf met vrije grafkeuze (grafrecht gaat in op de dag van overeenkomst) € 111,-
vergunning grafmonument, eenmalig € 83,-
maken van het graf, eenmalig (voor persoon jonger dan 12 jaar) € 269,50
maken van het graf, eenmalig (voor persoon jonger dan 1 jaar) € 134,75
voor meer dan één overledene van dezelfde familie die gelijktijdig in
hetzelfde graf worden begraven (voor de tweede en volgende overledene)
€ 269,50
urn of asbus bijzetten in begraaflaag van particulier graf € 539,-
urn of asbus bijzetten in bovenlaag van particulier graf € 83,-
urn of asbus bijzetten in bovenlaag van particulier urnengraf € 83,-
urn of asbus bijzetten in bovenlaag van particulier urnennis € 20,75
verstrooien op gemeentelijke begraafplaats € 41,50
opgraven en herbegraven zelfde graf € 166,- *
opgraven en herbegraven nieuw graf € 539,- *
opgraven of verwijderen asbus of urn uit begraaflaag particulier graf € 539,- *
*ingeval het opgraven betrekking heeft op een persoon beneden de 12 jaar helft van de kosten
* ingeval het opgraven betrekking heeft op een persoon beneden de 1 jaar of een foetus kwart van de kosten
opgraven of verwijderen asbus of urn uit bovenlaag particulier graf of urnengraf € 83,-
verwijderen asbus of urn uit urnennis € 20,75
onderhoud graf € 222,-

Onderhoud graf

Desgewenst kan het graf voor u worden onderhouden. Dit gebeurt tweemaal per jaar, in mei en oktober:

 • schoonmaken gedenkteken;
 • bladruimen;
 • snoeien;
 • onkruid bestrijden;
 • herstel beplanting;
 • eenjarig perkgoed planten en onderhouden;
 • Kosten € 222,- per jaar.

Begraafplaatsen

Op de website begraafplaatsen online vindt u een overzicht van de begraafplaatsen in Venlo die door de gemeente worden beheerd. Via de site kunt u ook gericht zoeken naar graven van bijvoorbeeld familieleden.