Begroting en financiën

Wat de gemeente het komende jaar gaat doen. Wat het kost en wat het betekent voor de financiële huishouding.

Begroting 2022 - 2025

Het college van Venlo heeft zijn laatste begroting van deze collegeperiode gepresenteerd. In deze sluitende begroting zien we dat grote projecten volop in uitvoering zijn en is er veel aandacht voor bewonersinitiatieven. De Venlose woonlasten stijgen niet, de geplande bezuinigingen op subsidies worden niet doorgevoerd en er komt meer geld voor groen en water.
Dit college laat een gemeente achter die weer een stevige fundering heeft. Een volgend college kan verder bouwen en heeft echt weer iets te kiezen

Bekijk de voorgestelde begroting via de website: venlo.begroting-2022.nl

Lees meer over de begroting op VenloOnline.

Begroting, jaarrekening, Kadernota en Financiële Rapportage

U kunt de begroting van voorgaande jaren samen met de andere financiële rapportages  productenraming en de stukken van de jaarrekening online bekijken via de website begroting.venlo.nl.
 
Op begroting.venlo.nl vindt u naast de begroting ook de Kadernota, jaarrekening, Voorjaars rapportage en de Financiële Rapportage.
In de Kadernota worden de kaders en uitgangspunten voor de middellange termijn (4 jaar) uitgezet.
De Voorjaars Rapportage en Financiële Rapportage zijn tweede tussentijdse rapportagemoment aan de Raad.
In de Jaarrekening maakt de gemeente de balans op voor het voorgaande jaar.