Begroting en financiën

Wat de gemeente het komende jaar gaat doen. Wat het kost en wat het betekent voor de financiële huishouding.

Begroting, jaarrekening, Kadernota en Financiële Rapportage

2024

Voorgaande jaren

U kunt de begroting van voorgaande jaren samen met de andere financiële rapportages  productenraming en de stukken van de jaarrekening online bekijken via de website begroting.venlo.nl.
 
Op begroting.venlo.nl vindt u naast de begroting ook de Kadernota, jaarrekening, Voorjaars rapportage en de Financiële Rapportage. In de Kadernota staan de kaders en uitgangspunten voor de middellange termijn (4 jaar). De Voorjaars Rapportage en Financiële Rapportage zijn tweede tussentijdse rapportagemoment aan de Raad. In de Jaarrekening maakt de gemeente de balans op voor het voorgaande jaar.